Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowa platforma KE do wspierania talentów – nabór do specjalistycznych grup roboczych

Komisja Europejska (KE) uruchomiła nową platformę dedykowaną wspieraniu talentów w regionach europejskich – Harnessing Talent Platform (HTP). Platforma została utworzona w celu poszerzania wiedzy i wymiany doświadczeń oraz wsparcia regionów mierzących się z negatywnymi konsekwencjami zmian demograficznych, w tym ze spadkiem liczby osób z wyższym wykształceniem w mniejszych miejscowościach.

Za jej pomocą KE:

 • zapewni dostęp do dostosowanej pomocy technicznej dla regionów borykających się z wyzwaniami demograficznymi;
 • uruchomi grupy robocze badające rozwiązania w celu sprostania wspólnym wyzwaniom związanym ze zmianami demograficznymi i spadkiem liczby osób z wyższym wykształceniem w dziedzinie zdrowia, technologii cyfrowych, badań i innowacji oraz terytorialnego;
 • będzie informować o wydarzeniach, warsztatach i seminariach internetowych promujących dialog, uczenie się i nawiązywanie kontaktów wśród użytkowników platformy;
 • udostępni dedykowane biuro informacyjne udzielające wskazówek i pomocy potrzebującym regionom, zapewniające szybkie i skuteczne wsparcie;
 • zapewni dostęp do bazy wiedzy, informacji i najlepszych praktyk związanych ze zmianami demograficznymi i rozwojem talentów w regionach;
 • umożliwi prezentowanie historii sukcesu, innowacyjnego podejścia i dobrych praktyk, inspirując i motywując innych.

W ramach HTP utworzono cztery specjalistyczne grupy robocze:

 1. ds. Cyfryzacji,
 2. ds. Zdrowia,
 3. ds. Badań i Innowacji,
 4. ds. Rozwoju Terytorialnego.

Grupy robocze mają stanowić forum dyskusji strategicznej na temat sposobu, w jaki ww. sektory mogą wpływać na zwiększenie zdolności regionu do bycia konkurencyjnym i atrakcyjnym dla młodej i wysoko wykwalifikowanej kadry. Praca tych grup ma pozwolić na bardziej pogłębioną analizę sposobu, w jaki regiony mierzące się z wyzwaniami demograficznymi mogą przyciągać, rozwijać i zatrzymywać najbardziej utalentowane osoby.

Grupy robocze będą m.in.: badały potencjalne rozwiązania i opracowywały dedykowane instrumenty, dzieliły się wiedzą i doświadczeniem, promowały dobre praktyki oraz przekładały poczynione ustalenia i wnioski na zalecenia polityczne oraz wytyczne o charakterze technicznym.

Każda z grup roboczych będzie składała się z 20 członków, a ich ostateczny wybór zostanie przeprowadzony na podstawie kluczowych kryteriów, tj.:

 • specjalistycznej wiedzy i doświadczenia,
 • podziału geograficznego,
 • reprezentowania regionu zidentyfikowanego jako znajdującego się w pułapce rozwojowej lub zagrożonego tym zjawiskiem,
 • dostępności oraz zaangażowania.

W okresie od listopada 2023 r. do maja 2026 r. grupy robocze będą się spotykać co najmniej trzy razy w roku (dwa spotkania w formie online oraz jedno stacjonarnie w siedzibie KE). Pierwsze spotkanie stacjonarne zaplanowane jest na 24 listopada 2023 r. w Brukseli.

 Zachęcamy do udziału w naborze do grup roboczych – kandydatury można zgłaszać do 15 września br.

 

Źródło: Komisja Europejska

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.