Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nauki o życiu w Horyzoncie Europa z perspektywy Polski Południowo-Wschodniej

21 marca 2024 r. HPK Polska Południowo-Wschodnia zaprasza do Krakowa na Dzień Informacyjny o programie Horyzont Europa. Głównym motywem wydarzenia będą nauki o życiu w Programie Ramowym Horyzont Europa z perspektywy Polski Południowo-Wschodniej (województwa: małopolskie, podkarpackie i świętokrzyskie).

Podczas spotkania eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego przybliżą ofertę konkursową Horyzontu Europa w dziedzinie nauk o życiu. Gościem specjalnym będzie członkini Zgromadzenia Misji ds. Raka (DG Research and Innovation EC) –  profesor Agnieszka Sobczak-Kupiec, która przedstawi Misję Rak z perspektywy eksperta. W spotkaniu uczestniczyć będzie również koordynator Biura ds. Projektów Międzynarodowych synchrotronu SOLARIS, który przedstawi ofertę badawczą dla naukowców, a także przedstawiciele takich instytucji, jak: Narodowe Centrum Nauki, Przedstawicielstwo Województwa Małopolskiego w Brukseli oraz LifeScience Kraków EIT Health Hub.

Nauki o życiu to interdyscyplinarny obszar łączący specjalizacje badawcze w ramach nauk medycznych, biologicznych i biochemicznych. Wśród tych specjalizacji wyróżniamy istotne z pespektywy problemów cywilizacyjnych badania poświęcone chociażby genetyce, bioinformatyce, biologii komórkowej, rozpoznawaniu i leczeniu chorób (również zagrożeń epidemiologicznych), czy żywieniu i żywności.

Nauki o życiu atutem Polski Południowo-Wschodniej

Organizacje reprezentujące makroregion Polski Południowo-Wschodniej uczestniczą w grantach z Programu Ramowego Horyzont Europa (2021-2027), który umożliwia realizację ambitnych projektów w międzynarodowym gronie, między innymi właśnie w obszarze nauk o życiu.

Z perspektywy makroregionu południowo-wschodniego, nauki o życiu stanowią istotną część projektów realizowanych we wszystkich obszarach nauk. Aż 35% łącznego dofinansowania przypadającego na południowo-wschodnią część Polski dotyczy projektów z obszaru nauk życiu.

Od początku Programu Horyzont Europa (czyli od 2021 roku) organizacje z makroregionu Polski Południowo-Wschodniej uczestniczą w 66 projektach (w tym koordynują 9 projektów) z obszaru nauk o życiu – stanowi to 12% wszystkich polskich projektów z tego obszaru badawczego.

Łączna kwota dofinansowania to blisko 26 mln euro (czyli 10,5% dofinansowania przypadającego na wszystkie polskie regiony w grupie nauk o życiu). W ww. 66 projektach uczestniczy 35 podmiotów.

Wśród TOP10 uczestników projektów z analizowanego makroregionu pod względem wielkości dofinansowania w obszarze nauk o życiu znajdują się: Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Uniwersytet Jagielloński uczestniczy w największej liczbie projektów z obszaru nauk o życiu (18 projektów), wyróżnia go także największa liczba koordynacji (7 projektów).

Analizując strukturę organizacyjną* uczestników projektów z obszaru nauk o życiu (pod względem dofinansowania) obserwujemy znaczący udział (aż 74% wszystkich uczestników z makroregionu) instytucji reprezentujących sektor szkolnictwa wyższego, co odzwierciedla także wspomniany wcześniej ranking TOP10 uczestników z dużymi ośrodkami akademickimi na czele.

 Nauki o życiu w filarach i obszarach tematycznych HE

Uchwycenie projektów w grupie nauk o życiu w programie Horyzont Europa wymaga interdyscyplinarnego spojrzenia na filary i obszary tematyczne programu.

Z jednej strony projekty te są realizowane w ramach klastrów odpowiadających na wyzwania globalne (II filar programu), które w znacznej jego części są zbliżone do specyfiki nauk o życiu. Zaliczamy tutaj projekty z klastra 1 – Health oraz klastra 6 – Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment. Z drugiej strony – pierwiastka interdyscyplinarności należy szukać także w klastrze 4 poświęconym Digital, Industry and Space (interdyscyplinarnie wchodzący w zakres projektów z grupy nauk o życiu).

Analizując dofinansowanie, które uzyskały dotychczas organizacje z makroregionu Polski Południowo-Wschodniej w zakresie nauk o życiu obserwujemy, że największy udział (ponad 12 mln euro) przypada na projekty wspierane przez Europejską Radę ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC). W nich możemy poszukiwać doskonałości badawczej naukowców specjalizujących się między innymi w naukach o życiu.

Porównywalna wielkość dofinansowania (łącznie 12 mln euro) przypada łącznie na klastry, które w dużym stopniu wspierają nauki o życiu: klaster 1 i klaster 6 oraz pośrednio wspierający nauki o życiu – klaster 4.

Stosunkowo najmniejsze dofinansowanie tych tematów dotyczy komponentu Marie Skłodowska‑Curie Actions (MSCA), który jest przeznaczony dla kadry naukowej i wspiera jej mobilność, zdobywanie wiedzy, podnoszenie jakości badań. Zarówno działania ERC, jak i MSCA to I filar programu Horyzont Europa.

Warto wspomnieć także o Misjach UE, które skupiają się na ambitnych celach służących osiągnięciu wspólnych europejskich korzyści, stawiających czoła europejskim wyzwaniom.

Organizacje z makroregionu Polski Południowo-Wschodniej w ramach nauk o życiu uczestniczą w dwóch misjach: Ocean – Restore our Ocean and Waters oraz Soil – A Soil Deal for Europe. W ramach tych misji w 6 projektach o łącznym dofinansowaniu 1 mln euro zaangażowanych jest 5 organizacji z analizowanego makroregionu.

Wszystkich zainteresowanych naukami o życiu oraz możliwościami, jakie daje Horyzont Europa, zapraszamy na konferencję organizowaną przez Horyzontalny Punkt Kontaktowy Polska Południowo-Wschodnia w Krakowie, z udziałem ekspertów KPK.

21 marca 2024 r.

godz.: 9:00 – 15:00

Miejsce: sala konferencyjna KOTŁOWNIA

Politechnika Krakowska

ul. Warszawska 24, Kraków

Rejestracja

*HES – Higher Education Sector / Sektor szkolnictwa wyższego; REC – Research organisations / Instytuty badawcze; PRC – Private for profit / Przemysł; PUB – Public body (excl. Research and education) / Organizacje publiczne (z wyłączeniem edukacji); OTH – Others / Inne typy organizacji; SME – Small and medium-sized enterprises / Małe i Średnie Przedsiębiorstwa.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.