Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

MSCA i koordynacja sieci Euraxess przechodzą z NCBR do NAWA

  • Opublikowano: 28 grudnia 2021
  • Autor: redakcja

Informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. Krajowy Punkt Kontaktowy w NCBR przestaje pełnić funkcję KPK do obszaru Marie Skłodowska-Curie Actions w Horyzoncie Europa oraz koordynatora krajowej sieci Euraxess. Rolę tę przejmuje, zgodnie z profilem swojej działalności, Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA).

Działania Marii Skłodowskiej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)  są komponentem programu Horyzont Europa i wchodzą w skład pierwszego filaru Doskonałość naukowa, którego celem jest wzmocnienie jakości bazy naukowej UE i podniesienie konkurencyjności europejskich badań naukowych w skali globalnej.

Stypendia i wymiana kadr w ramach Działań Marii Skłodowskiej-Curie pomagają najbardziej utalentowanym młodym badaczom poszerzać wiedzę i umiejętności. Program wspiera naukowców będących na różnych etapach kariery zawodowej, finansując prace badawcze oraz szkolenia prowadzone w Europie i krajach pozaeuropejskich. Jednocześnie umożliwia instytucjom zatrudnianie badaczy i udział ich pracowników w międzynarodowych projektach badawczo-szkoleniowych. Projekty mogą być realizowane w każdej dyscyplinie naukowej i dotyczyć zarówno badań podstawowych jak i aplikacyjnych. Istotnymi elementami tych działań – poza samymi badaniami naukowymi – są współpraca i mobilność międzynarodowa i międzysektorowa oraz rozwój umiejętności miękkich. Co ważne, granty i stypendia wspierające rozwój kadr są dostępne również dla instytucji nieakademickich (przedsiębiorstwa, samorządy).

Drugim zadaniem realizowanym dotąd przez KPK, które od 1 stycznia 2022 przechodzi do NAWA jest koordynacja sieci Euraxess. Sieć nie jest elementem programu Horyzont Europa, a równoległą inicjatywą europejską na rzecz wspierania międzynarodowej mobilności naukowców. Centra Euraxess pomagają naukowcom i ich rodzinom przyjeżdżającym do Europy oraz podróżującym między krajami europejskimi. W Polsce funkcjonuje 10 punktów zlokalizowanych w instytucjach naukowych w największych miastach. Dzięki Euraxess naukowcy oraz ich pracodawcy uzyskują bezpłatne informacje i pomoc w zakresie wiz, legalizacji pobytu, zakwaterowania, warunków zatrudnienia, czy życia codziennego. Zespół Euraxess doradza również odnośnie grantów badawczych i stypendiów zagranicznych dostępnych ze środków krajowych, europejskich i zagranicznych.

Wszelkie pytania na temat powyższych obszarów prosimy kierować do:

Lub na adres e-mail: biuro@nawa.gov.pl oraz numer telefonu: +48 22 390 35 00. Zapraszamy do serwisu www.nawa.gov.pl.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.