Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Korea Płd. stowarzyszy się z programem Horyzont Europa

Zakończyły się negocjacje w sprawie stowarzyszenia Republiki Korei z programem Horyzont Europa. Podpisanie oficjalnych dokumentów w tej sprawie ma nastąpić w drugiej połowie 2024 r., co umożliwi Korei Południowej korzystanie z programu Horyzont Europa od 2025 r.

Po podpisaniu umowy stowarzyszeniowej podmioty koreańskie będą mogły otrzymywać finansowanie w ramach filaru II programu Horyzont Europa. Filar II to największa część programu, z budżetem w wysokości 53,5 miliarda euro, która koncentruje się przede wszystkim na wspólnych wyzwaniach globalnych, takich jak klimat, energia, gospodarka cyfrowa i zdrowie.

Współpraca z krajami spoza UE

Stowarzyszenie z programem Horyzont Europa jest kluczowym instrumentem globalnego podejścia Europy do współpracy międzynarodowej w zakresie badań naukowych i innowacji. Stanowi najściślejszą formę współpracy międzynarodowej w dziedzinie nauki i technologii pomiędzy UE a państwem nienależącym do UE. Tradycyjnie tę formę kooperacji Unia oferowała krajom położonym w jej geograficznym sąsiedztwie. Program Horyzont Europa wprowadził jednak zasadniczą zmianę podejścia do międzynarodowej współpracy, umożliwiając zrzeszanie się krajów o silnym profilu naukowym, innowacyjnym i technologicznym – stanowi to wyraz zaangażowania UE na rzecz doskonałości, postępu naukowego, rozwijania ekosystemów innowacji i promowania globalnej otwartości.

Współpraca między UE a Republiką Korei w zakresie badań naukowych i innowacji jest regulowana Umową o współpracy naukowo-technologicznej, która weszła w życie w 2007 r. Realizację tej umowy nadzoruje Wspólny Komitet ds. Współpracy Naukowej i Technologicznej.

Czytaj więcej:

EU-Korea Cooperation in research and innovation

Republic of Korea to join Horizon Europe programme

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.