Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konsultacje UE nt. partnerstwa europejskiego Social Transformations and Resilience

Zachęcamy do udziału w konsultacjach dotyczących planowanego europejskiego partnerstwa w obszarze nauk humanistycznych i społecznych Social Transformations and Resilience. Zebrane informacje pomogą kształtować zakres partnerstwa na poziomie międzynarodowym. Wkład interesariuszy z Polski pozwoli na promocję obszarów priorytetowych dla naszego kraju. Ankieta otwarta jest do 30 kwietnia 2024.

Partnerstwa europejskie to programy realizowane w Programie Ramowym Horyzont Europa, których celem jest odpowiedź na najpilniejsze wyzwania Europy związane ze zdrowiem, cyfryzacją, środowiskiem, klimatem, energią, rolnictwem czy mobilnością, poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji. W związku z planowanym partnerstwem europejskim Social Transformations and Resilience Komisja Europejska uruchomiła ankietę skierowaną do potencjalnych interesariuszy przyszłego programu.

Celem Partnerstwa jest stworzenie przełomowego programu badań i innowacji między naukami społecznymi i humanistycznymi (SSH) w celu budowania odporności, zapewnienia sprawiedliwość i włączenia społecznego oraz wsparcia spójności społecznej w świetle zmian klimatycznych i środowiskowych, technologicznych, demograficznych. Partnertswo będzie wspierać rozwój wiedzy i innowacyjne rozwiązania, aby w sposób oparty na współpracy, interdyscyplinarny i systematyczny stawić czoła współczesnym, wieloaspektowym wyzwaniom społecznym, a także zapewnić decydentom na szczeblu europejskim, krajowym i regionalnym zalecenia i narzędzia oparte na dowodach, które mogą przyczynić się do opracowania nowych strategii i rozwiązań politycznych.

Termin wypełniania ankiet upływa 30 kwietnia 2024.

Zachęcamy krajowe organizacje działające w obszarze nauk społecznych i humanistycznych do udziału w ankiecie i zgłaszania priorytetowych obszarów badań i innowacji istotnych dla kraju i społeczeństwa.

Wypełnij ankietę

Szczegółowe informacje na temat partnerstwa dostępne są na stronie Narodowego Centrum Nauki.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.