Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs na technologie ograniczające emisję CO2

Breakthrough Energy Catalyst prowadzi nabór projektów technologii klimatycznych skoncentrowanych na celu osiągnięcia zerowej emisji netto. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 13 maja 2022 r.

2 listopada 2021 r. na COP-26 ogłoszono partnerstwo EU-Catalyst między Komisją Europejską, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i koalicją prywatnych inwestorów Breakthrough Energy. To innowacyjne partnerstwo ma na celu wspieranie technologii klimatycznych w celu przyspieszenia zielonej transformacji.

EU-Catalyst łączy sektor publiczny i prywatny w celu inwestowania w projekty demonstracyjne na dużą skalę. Zarówno Europejski Bank Inwestycyjny, jak i Breakthrough Energy Catalyst zapewnią równoważne kwoty grantów i pożyczek w ramach projektów. Breakthrough Energy Catalyst wykorzysta w równym stopniu kapitał prywatny i fundusze filantropijne oraz zmobilizuje partnerów do inwestowania w projekty i/lub zakupu powstałych produktów ekologicznych.

Partnerstwo zmobilizuje 1 mld USD (około 820 mln euro) w latach 2022-2026, aby przyspieszyć wdrażanie i komercjalizację innowacyjnych technologii, które pomogą zrealizować ambicje Europejskiego Zielonego Ładu i osiągnąć europejskie cele klimatyczne do 2030 r. oraz neutralność klimatyczną do 2050 r. Wkład finansowy UE będzie pochodził z programu Horyzont Europa i funduszu innowacyjnego w ramach produktu InvestEU Green Transition wdrażanego przez EBI.

Program Breakthrough Energy Catalyst  w partnerstwie EU-Catalyst będzie wspierać technologie zlokalizowane w Unii Europejskiej, Islandii i Norwegii, dążące do osiągnięcia zerowej emisji netto.

O finansowanie można ubiegać się w czterech obszarach, ograniczających emisje w sektorach trudnych do dekarbonizacji:

  • czysty wodór,
  • bezpośredni wychwyt z powietrza (z wyłączeniem sadzenia drzew lub roślin),
  • zrównoważone paliwo lotnicze,
  • długotrwałe przechowywanie energii (z wyłączeniem niezależnych akumulatorów litowo-jonowych oraz duży hydrosystemów pompowych).

Zgłaszane technologie powinny być przetestowane i walidowane, uprzednio demonstrowane lub testowane przez strony trzecie, oczekiwane TRL >=5 w skali 1-11. Kryteria oceny obejmują pięć kategorii: wpływ, poziom zaawanasowana, finansowanie, komercjalizację oraz aspekty techniczne.

Wstępny harmonogram konkursu:

Otwarcie naboru11 stycznia 2022
Wstępny termin składania części I wniosku13 maja 2022
Powiadomienie o terminach krótkich prezentacji/przedstawienia części II dla projektów zaawansowanych1 czerwca 2022 – 31 sierpnia 2022
Zgłoszenie części II dla zaawanasowanych projektów1-31 października 2022
Powiadomienie wybranych projektów1-30 listopada 2022
Negocjacje i przygotowanie prawne
Zamknięcie i finansowanie

O finansowanie mogą ubiegać się zarówno firmy, uczelnie, instytucje badawczo-naukowe.

Szczegóły naboru: EU Request for Proposals (breakthroughenergy.org)

25 stycznia 2022 odbyło się webinarium informacyjne przedstawiające konkurs, jego harmonogram i proces oceny. Nagranie webinarium można uzyskać po rejestracji w formularzu.

Więcej informacji można uzyskać mailowo kontaktując się z CatalystEU@breakthroughenergy.org lub ekspertem KPK Aleksandrą Miłobędzką aleksandra.milobedzka@ncbr.gov.pl.

Więcej na ten temat na stronie KE.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.