Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Przedłużony nabór wniosków na projekty dot. wariantów koronawirusa

  • Opublikowano: 7 kwietnia 2021
  • Autor: redakcja

Komisja Europejska uruchamia 123 mln euro z nowego programu UE na rzecz badań naukowych i innowacji Horyzont Europa na pilne badania nad wariantami koronawirusa. Nabór wniosków został przedłużony do 20 maja 2021 r.

Nadzwyczajne środki finansowe uruchomione po raz pierwszy w ramach programu Horyzont Europa uzupełniają wcześniejsze działania mające na celu opracowanie metod leczenia i szczepionek poprzez organizowanie i prowadzenie badań klinicznych w celu przyspieszenia prac nad obiecującymi terapiami i szczepionkami przeciwko SARS-CoV-2/COVID-19.

Oczekuje się, że finansowane projekty umożliwią tworzenie dużych kohort i sieci współpracy w zakresie COVID-19 z krajami spoza Europy i przyczyni się do tworzenia powiązań z inicjatywami europejskimi, a także ulepszenia infrastruktury niezbędnej do dzielenia się danymi, wiedzą fachową, zasobami badawczymi i usługami eksperckimi wśród badaczy i instytucji badawczych.

Działania Komisji mają na celu zapobieganie, łagodzenie i reagowanie na skutki wariantów koronawirusów, zgodnie z nowym europejskim planem gotowości w zakresie obrony biologicznej HERA Incubator (European Health Emergency Preparedness and Response Authority).

Komisja zamieściła na portalu Funding & Tenders cztery tematy konkursowe: dwa z nich dotyczą klastra Zdrowie (90 mln euro), a dwa Infrastruktur badawczych (33 mln euro):

Oczekuje się, że wybrane konsorcja będą współpracować z innymi odpowiednimi inicjatywami i projektami na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym w celu maksymalizacji synergii i komplementarności oraz uniknięcia powielania wysiłków badawczych.

Nowe rozwiązania muszą być dostępne i przystępne cenowo dla wszystkich, zgodnie z zasadami globalnego reagowania na koronawirusy.

Zaproszenia do składania wniosków zostały otwarte 13 kwietnia 2021.

Termin składania wniosków Komisja przedłużyła do 20 maja 2021 r.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.