Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Kampania informacyjna HE4Business ruszyła pełną parą

Za nami już kolejna w tym roku (po dniu informacyjnym Szeroki Horyzont 2024 ) duża konferencja dla polskich wnioskodawców zainteresowanych Horyzontem Europa. Tym razem główną grupą adresatów wydarzenia był sektor biznesu, a w szczególności małe i średnie firmy.

Podczas zorganizowanej 26 lutego 2024 przez Krajowy Punkt Kontaktowy międzynarodowej konferencji mieliśmy okazję uczestniczyć w szeregu sesji informacyjnych, paneli oraz dyskusji, zarówno tych przewidzianych w ramach poszczególnych sesji tematycznych i warsztatów, jak i tych mniej formalnych, toczonych w kuluarach.

Sesję plenarną otworzyła Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR – Magdalena Bem-Andrzejewska, podkreślając rolę przedsiębiorców jako beneficjentów funduszy z Horyzontu Europa, a także wagę tworzonych przez nich innowacji, będących motywem przewodnim zdecydowanej większości konkursów ogłaszanych w HE.

Podczas głównego panelu goście z różnych środowisk i organizacji (m.in. Komisji Europejskiej i jej agencji wykonawczej – EISMEA, Europejskiego Banku Inwestycyjnego, a także z innych działów i spółek Grupy NCBR) omówili różne perspektywy, możliwości oraz ograniczenia w finansowaniu nowych innowacji tworzonych obecnie przez środowisko biznesu.

III filar Horyzontu Europa

Równoległe sesje popołudniowe miały charakter tematyczny i koncentrowały się na kilku obszarach HE. Jedna z sesji poświęcona była najpopularniejszemu instrumentowi w ramach tzw. III filaru HE, czyli konkursowi EIC Accelerator. Prowadzący sesję poinformowali zgromadzonych na sali uczestników, jaki jest charakter konkursu oraz jego wymogi. Głos oddano przedstawicielom wszystkich uczestniczących w całym procesie stron: Komisji Europejskiej jako organizatorowi, ekspertom oceniającym, przedstawicielce EBI, jak i samym beneficjentom, którzy mogli podzielić się wrażeniami i praktycznymi wskazówkami na temat przebiegu procesu aplikowania.

Druga sesja skoncentrowana była na EIT, czyli Europejskim Instytucie Innowacji i Technologii – jego ofercie, możliwościach wsparcia firm i najważniejszych obszarach tematycznych.

Klastry i partnerstwa HE

Trzecia z sesji przedstawiała możliwości dla firm w obszarze klastrów tematycznych oraz partnerstw. Poprowadzili ją eksperci z KPK/NCBR wraz z przedstawicielami biznesu, którzy mieli okazję opowiedzieć o swoich sukcesach w HE.

Ostatnia część dnia to dwa równoległe warsztaty – jeden poświęcony działalności wspólnot wiedzy i innowacji (KIC) w EIT i zapewnieniu efektywnego funkcjonowania partnerstw w ramach wspólnot; drugi zaś poświęcony był praktycznej stronie aplikowania na III etapie konkursu EIC Accelerator, czyli próbie odpowiedzi na pytanie, jak najlepiej zaprezentować się przed panelem ekspertów.

Za nami bardzo udana i ambitna merytorycznie konferencja, w której uczestniczyło ponad 200 osób; nie tylko wielu przedstawicieli firm, ale i liczni goście zagraniczni, w tym także nasi koledzy – eksperci z innych punktów kontaktowych (m.in. ze Słowacji, Gruzji, Portugalii, Norwegii, Francji).

Spotkanie NCPs dla III filaru HE

Kolejny dzień był dniem wymiany doświadczeń w gronie osób pełniących funkcję krajowych punktów kontaktowych (NCP) dla III filaru Horyzontu Europa. Ponad 30 osób z całej Europy z krajów uczestniczących w projekcie sieciowym Access2EIC przybyło do Warszawy, by w ramach warsztatów projektowych wymienić się najnowszymi doświadczeniami w pracy z beneficjentami, wyjaśnić powstające wątpliwości i określić dalsze kierunki działań.

Do grona NCP dołączyli także eksperci oceniający wnioski, przedstawicielka EISMEA i reprezentant zrzeszenia firm konsultingowych. Każda z tych osób przedstawiła swój punkt widzenia i swoje doświadczenia w pracy z aplikującymi oraz z procesu oceny wniosków.

Zapraszamy do uczestnictwa w kolejnych wydarzeniach z cyklu HE4Business! Już niebawem informacje o kolejnych spotkaniach.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.