Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horyzontalne Punkty Kontaktowe rozpoczynają swoją działalność

Horyzontalne Punkty Kontaktowe (HPK) będą świadczyły usługi konsultacyjne i informacyjne dla podmiotów chcących ubiegać się o granty w ramach programu Horyzont Europa, jak również jednostek realizujących już granty z Programów Ramowych UE. Za koordynację krajowego systemu wsparcia odpowiada Krajowy Punkt Kontaktowy, działający w strukturach NCBR. Celem zintegrowanego, krajowego systemu wsparcia jest zwiększanie udziału polskich podmiotów w programie Horyzont Europa (HE).

W grudniu 2021 r. NCBR w trybie konkursowym wyłoniło sześć Horyzontalnych Punktów Kontaktowych. Po podpisaniu umów sieć HPK właśnie rozpoczyna swoją działalność. HPK, funkcjonujące samodzielnie lub w konsorcjum, afiliowane są przy czterech wiodących polskich uczelniach (Uniwersytet Łódzki, Politechnika Śląska, Politechnika Gdańska, Politechnika Krakowska), Instytucie Agrofizyki PAN w Lublinie oraz Fundacji UAM w Poznaniu.

Nowa sieć będzie zintegrowana organizacyjnie i wizerunkowo z Krajowym Punktem Kontaktowym, przy czym HPK dostosują metody i sposoby pracy do specyfiki oraz potrzeb poszczególnych makroregionów, w których operują (link: mapka). Nowa sieć zastąpi dotychczasową sieć Regionalnych Punktów Kontaktowych, działających do 2021 r.

HPK wesprą KPK w zakresie zadań dotyczących aspektów horyzontalnych w Programach Ramowych. Będą prowadziły szeroko zakrojone działania ukierunkowane na dotarcie do podmiotów mających potencjał na zdobycie grantów w programie HE, a następnie udzielenie im niezbędnego wsparcia w przygotowaniu aplikacji. W tym celu będą współpracować z licznymi grupami interesariuszy, w tym ze środowiskiem akademickim, samorządowym, organizacjami pozarządowymi i przedsiębiorstwami.

W swojej ofercie HPK będą mieć różnorodne szkolenia dotyczące przekrojowych aspektów HE, a także dedykowane warsztaty dla różnego typu jednostek, szkolenia z budowania strategii rozwojowej czy kariery naukowej, wspierania innowacyjności itp.

Doradztwo HPK obejmie analizę wniosków projektowych, kryteriów kwalifikowalności – w tym Planów Równości Płci, procedur oceny wniosków czy praw i obowiązków uczestników HE. Podmioty już realizujące projekty z bieżącego i poprzednich Programów Ramowych mogą liczyć na wsparcie w kwestiach finansowych i prawnych, w tym w zakresie rozliczania, audytowania, praw własności intelektualnej/przemysłowej czy etyki oraz wszelkich bieżących problemów związanych z realizacją projektów.

Oferta sieci będzie komplementarna poprzez specjalizacje przypisane poszczególnym HPK (wybrane aspekty merytoryczne, w których zaplecze eksperckie w danym HPK budowane jest w sposób pogłębiony, na użytek całej sieci) i wspólne dla całej sieci kalendarium seminariów i szkoleń, które obecnie odbywają się online, więc są dostępne bez ograniczeń geograficznych.

Kontakt do HPK.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.