Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

SZKOLENIA I WARSZTATY WE WSPÓLNYM CENTRUM BADAWCZYM KE

Joint Research Centre of the European Commission (JRC)

CEL

Zdobycie doświadczenia przez początkujących naukowców (w tym doktorantów) oraz specjalistów poprzez udział w szkoleniach organizowanych przez siedem instytutów JRC w obszarach badawczych strategicznych dla Unii Europejskiej.

ADRESACI

Udział w szkoleniach, w zależności od ich charakteru, jest otwarty dla absolwentów uczelni, doktorantów oraz studentów, a także specjalistów w dziedzinie, której dotyczy szkolenie, bez względu na dorobek naukowy.

ZASADY GRANTU

  • Warsztaty – najczęściej dotyczą szczegółowych zagadnień i mają charakter wymiany wiedzy oraz doświadczeń pomiędzy uczestnikami i organizatorami, dlatego od osób biorących udział w spotkaniu oczekiwana jest znajomość tematu oraz doświadczenie w danej dziedzinie (niekoniecznie doświadczenie naukowe). W przypadkach, kiedy temat warsztatów dotyczy określonych państw lub regionu, pierwszeństwo mają chętni z krajów wymienionych w ogłoszeniu, a decyzje o udziale innych osób podejmowane są ad hoc przez organizatorów;
  • Kursy, szkolenia, szkoły letnie – zwykle skierowane są do absolwentów uczelni, doktorantów oraz studentów, ale także specjalistów chcących podnieść swoje kompetencje w danej dziedzinie.

ZASADY FINANSOWANIA

Udział w szkoleniach, kursach, szkołach letnich i warsztatach jest bezpłatny.

ZASADY APLIKOWANIA

Informacje o organizowanych szkoleniach publikowane są na stronach JRC. Szczegółowe wymagania i zasady udziału określone są w każdym ogłoszeniu i różnią się w zależności od charakteru oferty.

Osoby zainteresowanie ogłoszeniem i spełniające podane warunki kontaktują się bezpośrednio z organizatorami i wysyłają swoje CV (ewentualnie również inne dokumenty wymienione w ogłoszeniu). W przypadku zainteresowania przekraczającego liczbę dostępnych miejsc, eksperci dokonują selekcji zgłoszeń.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.