Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

PRAKTYKI i STAŻE WE WSPÓLNYM CENTRUM BADAWCZYM KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Joint Research Centre of the European Commission (JRC): TRAINEESHIP

CEL

Zdobycie doświadczenia i rozwój kariery początkujących naukowców (w tym doktorantów) oraz absolwentów wyższych uczelni poprzez tymczasowe zatrudnienie w jednym z siedmiu instytutów JRC, które realizują badania w obszarach strategicznych dla Unii Europejskiej.

ADRESACI

Obywatele krajów członkowskich UE, kandydujących do UE i korzystających ze strategii przedakcesyjnej, a także krajów stowarzyszonych z programem Horyzont 2020. Udział osób z innych krajów jest możliwy, wymaga jednak zgody dyrektora generalnego JRC.

  • Staże przeznaczone są dla absolwentów wyższych uczelni, do 5 lat po uzyskaniu ostatniego dyplomu (licencjata, magistra lub doktora).
  • Praktyki przeznaczone są dla osób przygotowujących pracę dyplomową (licencjacką, magisterską lub doktorską).

ZASADY GRANTU

Staż oraz praktyka oznaczają pracę na okres od 3 do 5 miesięcy w tym instytucie JRC, który ogłasza nabór. Staż ma na celu zdobycie doświadczenia zawodowego po uzyskaniu dyplomu. Praktyka umożliwia zdobycie doświadczenia w związku z przygotowywaną pracą dyplomową, której temat musi być powiązany z obszarem działalności badawczej opisanym w ogłoszeniu.

Ze stażu ani praktyki nie mogą skorzystać osoby, które były zatrudnione lub uczestniczyły już w innych stażach lub praktykach w instytucjach unijnych.

ZASADY FINANSOWANIA

Miesięczne wynagrodzenie wypłacane jest na podstawie umowy w kwocie wyjściowej ok. 1000 euro, ale uzależnione jest od miejsca odbywania stażu lub praktyki oraz miejsca zameldowania. Możliwe jest również uzyskanie jednorazowego dodatku na pokrycie kosztów podróży (Travel allowance), którego wysokość zależy od odległości między instytutem a miejscem zamieszkania.

ZASADY APLIKOWANIA

Ogłoszenia o naborze na praktyki i staże publikowane są na stronach JRC. Szczegółowe wymagania i zasady udziału określone są w każdym ogłoszeniu. Osoby zainteresowanie ogłoszeniem i spełniające podane warunki, wypełniają formularz on-line, który składają w wyznaczonym terminie. Komisja rekrutacyjna dokonuje selekcji zgłoszeń i kontaktuje się z wybranymi kandydatami.

LINKI I WAŻNE DOKUMENTY

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.