Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Klaster 4 – Technologie cyfrowe, przemysł, przestrzeń kosmiczna | Konkursy

StatusZamknięcie naboru
ForthcomingCSASupport for transnational activities of National Contact Points in the thematic areas of Digital, Industry and Space2024-04-03
 • 2024-09-10
 • ForthcomingRIACopernicus for Land and Water2023-11-21
 • 2024-02-20
 • ForthcomingRIACopernicus for Security2023-11-21
 • 2024-02-20
 • ForthcomingRIAQuantum Space Gravimetry Phase-B study & Technology Maturation2023-11-21
 • 2024-02-20
 • ForthcomingRIASpace technologies for European non-dependence and competitiveness2023-11-21
 • 2024-02-20
 • ForthcomingIAAI-driven data operations and compliance technologies (AI, data and robotics partnership) (IA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingIAPiloting emerging Smart IoT Platforms and decentralized intelligence (IA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingCSAPlatform Building, standardisation and Up-scaling of the ‘Cloud-Edge-IoT’ Solutions (Horizontal Activities - CSA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIANovel paradigms and approaches, towards AI-powered robots– step change in functionality (AI, data and robotics partnership) (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingIAIndustrial leadership in AI, Data and Robotics boosting competitiveness and the green transition (AI Data and Robotics Partnership) (IA)[[https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2021/662906/IPOL_STU(2021)662906_EN.pdf]]2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIAOpen Source for Cloud/Edge to support European Digital Autonomy (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIAFundamentals of Software Engineering (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingCSAPublic recognition scheme for Open Source (CSA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIAPilot line(s) for 2D materials-based devices (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingCSASynergy with national and regional initiatives in Europe (CSA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIAStimulating transnational research and development of next generation quantum technologies, including basic theories and components (Cascading grant with FSTP)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingIAQuantum sensing and metrology for market uptake (IA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIASmart photonics for joint communication & sensing and access everywhere (Photonics Partnership) (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingIAPhotonics Innovation Factory for Europe (Photonics Partnership) (IA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIAExplainable and Robust AI (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingRIACollaborative intelligence – combining the best of machine and human (AI Data and Robotics Partnership) (RIA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingCSASupport for transnational activities of National Contact Points in the thematic areas of Digital, Industry and Space (CSA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • ForthcomingCSAFacilitate the engagement in global ICT standardisation development (CSA)2023-11-15
 • 2024-03-19
 • OpenRIAExploration of critical raw materials in deep land deposits (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIATechnologies for processing and refining of critical raw materials (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIARare Earth and magnets innovation hubs (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenCSAAddressing due diligence requirements in raw materials supply chains. (CSA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIATechnologies for extraction and processing of critical raw materials (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIADevelopment of safe and sustainable by design alternatives (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIABiodegradable polymers for sustainable packaging materials (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • 2024-09-24
 • OpenIAAdvanced biomaterials for the Health Care (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • 2024-09-24
 • OpenCSA'Innovate to transform' support for SME's sustainability transition (CSA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenRIABio-intelligent manufacturing industries (Made in Europe Partnership) (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • 2024-09-24
 • OpenRIAManufacturing as a Service: Technologies for customised, flexible, and decentralised production on demand (Made in Europe Partnership) (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenRIATechnologies/solutions to support circularity for manufacturing (Made in Europe Partnership) (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenRIAEnhanced assessment, intervention and repair of civil engineering infrastructure (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • 2024-09-24
 • OpenIAOptimisation of thermal energy flows in the process industry (Processes4Planet partnership) (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenRIARenewable hydrogen used as feedstock in innovative production routes (Processes4Planet Partnership) (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIATurning CO2 emissions from the process industry to feedstock (Processes4Planet partnership) (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIAHubs for circularity for industrialised urban peripheral areas (Processes4Planet partnership) (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenRIABreakthroughs to improve process industry resource efficiency (Processes4Planet partnership) (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenIADigital transformation and ensuring a better use of industrial data, which can optimise steel supply chains (Clean Steel Partnership) (IA)2023-09-19
 • 2024-02-07
 • OpenRIACO2-neutral steel production with hydrogen, secondary carbon carriers and electricity OR innovative steel applications for low CO2 emissions (Clean Steel Partnership) (RIA)2023-09-19
 • 2024-02-07

 • Administrator strony prowadzi i uaktualnia stronę internetową bardzo starannie, ale jedyne oficjalne, kompletne i zawsze aktualne informacje na temat konkursów i zasad ich realizacji znajdą Państwo na portalu Komisji Europejskiej: Funding&Tender Opportunities.

  Administrator nie ponosi odpowiedzialności prawnej za szkody, które mogą wyniknąć z bezpośredniego czy pośredniego używania strony, z wyjątkiem sytuacji, gdyby szkody wyniknęły z celowego działania lub rażącego zaniedbania ze strony Administratora.

  Na stronie mogą znajdować się łącza do stron internetowych osób trzecich. Łącza te podaje się tylko jako usługę dla odwiedzających naszą stronę internetową. Administrator nie ma kontroli ani wpływu na strony internetowe osób trzecich (w tym Komisji Europejskiej). Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść ani funkcjonowanie stron internetowych, których łącza podaje, ani za łącza umieszczone na takich stronach internetowych.

  Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.