Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Horizon IP Scan: nowa usługa dla MŚP zaangażowanych w projekty Horyzontu Europa

  • Opublikowano: 8 lipca 2021
  • Autor: redakcja

Horizon IP Scan Service to nowa, bezpłatna usługa w zakresie własności intelektualnej (Intellectual Property – IP) skierowana do europejskich start-upów i MŚP zaangażowanych we wspólne projekty badawcze finansowane przez UE.

Jak każdy inny zasób, IP musi być zarządzane i wykorzystywane strategicznie, aby zapewnić płynną współpracę i zmaksymalizować wpływ wyników projektu. Jednak małe i średnie przedsiębiorstwa często borykają się z oceną i ochroną własności intelektualnej, którą wnoszą do projektu w ramach współpracy. Zadanie opracowania strategii zarządzania i wykorzystywania nowego IP, generowanego wspólnie z partnerami, może wydawać się trudne.

W tym miejscu do gry wkracza Horizon IP Scan: jego celem jest pomoc MŚP w rozwiązywaniu głównych problemów dotyczących własności intelektualnej, które mogą pojawić się na różnych etapach wspólnego projektu badawczego.

Na czym polega skanowanie IP?

Usługa skanowania własności intelektualnej Horizon IP Scan to bezpłatna usługa doradcza wspierająca MŚP i start-upy w efektywnym zarządzaniu własnością intelektualną we wspólnych projektach badawczych i innowacyjnych finansowanych z programów ramowych UE (Horyzont 2020 i Horyzont Europa). Porady i zalecenia udzielane przez lokalnych ekspertów ds. własności intelektualnej pomogą MŚP w opracowaniu wspólnej z partnerami strategii zarządzania własnością intelektualną powstałą w ramach tej współpracy.

Usługa obejmuje trzy etapy: wstępny wywiad, rozmowę kwalifikacyjną (osobiście lub online) oraz dostarczenie raportu i zaleceń. Usługa może być świadczona pojedynczemu MŚP lub, najlepiej, grupie MŚP zaangażowanych we wspólny projekt badawczy.

Dla kogo?

Usługa jest otwarta dla europejskich przedsiębiorstw typu start-up i MŚP, które zamierzają podpisać umowę o dofinansowanie z programu Horyzont (2020/Europa) lub niedawno ją podpisały (do sześciu miesięcy po podpisaniu). Jest również przeznaczony dla MŚP wskazanych przez program Horizon Results Booster (maksymalnie do połowy czasu trwania projektu).

Do skorzystania z usługi kwalifikują się też MŚP, które zostały skierowane przez sieć Enterprise Europe Network w związku z planowaną współpracą z innymi podmiotami w ramach projektu B+I. Mogą to zrobić do sześciu miesięcy po rozpoczęciu projektu, ale najlepiej przed podpisaniem umowy.

Horizon IP Scan jest ukierunkowany szczególnie na początkową fazę nowych projektów EIC Pathfinder: MŚP zaangażowane w projekty EIC Pathfinder mogą składać wnioski w fazie przygotowania umowy o grant lub do sześciu miesięcy po rozpoczęciu projektu.

Formularz zgłoszeniowy Horizon IP Scan

(Źródło: EIC News)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.