Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

HEI Initiative – nabór wniosków w konkursie na budowanie przedsiębiorczości uczelni

Do 28 lutego 2022 r. otwarty jest drugi nabór wniosków w ramach inicjatywy EIT HEI Call 2. HEI, czyli Higher Education Initiative prowadzona jest przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) i ma na celu wspomóc instytucje szkolnictwa wyższego w opracowaniu działań i aktywności, które poprawią ich zdolności w zakresie przedsiębiorczości i innowacyjności.

Uczelnie mają do odegrania kluczową rolę w rozwoju i wzroście lokalnych i regionalnych ekosystemów innowacji. HEI pomoże uczelniom zwiększyć ich zdolności przedsiębiorcze na wszystkich poziomach i uwolnić ich potencjał innowacyjny.

W konkursie mogą wziąć udział konsorcja złożone z uczelni, firm, instytucji badawczych, czy organizacji pozarządowych, których działania powinny koncentrować się w obszarach takich jak:

  • Wspieranie zaangażowania i zmian instytucjonalnych;
  • Wzmacnianie partnerstw;
  • Rozwój innowacji i przedsiębiorstw;
  • Poprawa jakości edukacji w zakresie przedsiębiorczości;
  • Tworzenie i upowszechnianie wiedzy.

Konkurs HEI EIT Call 2 wyłoni do 40 konsorcjów, a każdy wybrany projekt otrzyma nawet 1,2 mln euro dofinansowania. Czas na realizację projektu wynosi 24 miesiące. Należy pamiętać, że uczelnie mogą być partnerem tylko w jednym w konsorcjum, a w samym konsorcjum muszą się znaleźć także podmioty niebędące uczelniami, np. firmy, instytucje publiczne, instytuty badawcze, czy organizacje pozarządowe. Szczegóły są dostępne w regulaminie konkursu.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi:

Zapraszamy do aplikowania!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.