Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Eksperymentalna biogazownia w centrum badawczym poznańskiego Uniwersytetu Przyrodniczego w Brodach Poznańskich (fot. NCBR)

GreenMeUp promuje wykorzystanie biometanu na dużą skalę w UE

  • Opublikowano: 17 marca 2023
  • Autor: redakcja

Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej wraz z 14 partnerami z Europy realizuje projekt GreenMeUp, którego celem jest promowanie szerszego wykorzystania biometanu w europejskim sektorze energetycznym i transportowym. Komisja Europejska dofinansowała projekt sumą prawie 2 mln euro w ramach programu Horyzont Europa.

GreenMeUp jest realizowany w ramach unijnego programu Horyzont Europa. W skład konsorcjum, którego liderem jest Centre for Renewable Energy Sources and Saving Fondation z Grecji weszło 14 partnerów z 10 krajów europejskich. Jedynym polskim partnerem jest Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej. Pierwsze działania rozpoczęły się 1 sierpnia 2022 r. i potrwają do 31 lipca 2025 r. Całkowity budżet projektu to niemal 2 mln euro; całość pokrywa dofinansowanie z Horyzontu Europa.

–  Celem GreenMeUp jest wypracowanie zasad optymalnego rozwoju biometanu z aktywnym udziałem różnych stron zainteresowanych rozwojem odnawialnych źródeł energii oraz już zaangażowanych w ten rozwój. Zamiarem projektu jest uzupełnienie istniejącej polityki dotyczącej biometanu w Europie i ułatwienie jej wdrożenia – tłumaczy Beata Wiszniewska z Polskiej Izby Gospodarczej Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej.

W ramach projektu dąży się do zmniejszenia dysproporcji między krajami o wyższych wskaźnikach produkcji biometanu, a krajami o niższym współczynniku rozwoju. Dzięki GreenMeUp możliwe będzie wypracowanie społecznej akceptacji dla biometanu za pomocą dowodów naukowych. Zebrani specjaliści analizują sytuację w 10 państwach europejskich. Podzielono je na kraje zaawansowane, w których rynek biometanu jest już zorganizowany oraz kraje docelowe, w których wykorzystanie biometanu jest nadal niskie.

Biometan kluczem do bezpieczeństwa energetycznego i dekarbonizacji UE?

W gronie 14 partnerów są MŚP, organizacje badawcze i stowarzyszenia biogazowe, które wspólnie z interesariuszami z poszczególnych państw opracowują rekomendacje dla tych krajów, w których biometan rozwija się najwolniej, jak np. w Polsce.

Zwiększenie wykorzystania biometanu przez Europę ma kluczowe znaczenie. Pomoże zrealizować cel redukcji emisji gazów cieplarnianych do 2030 r. i uzyskać zerową emisję netto do 2050 r.

Projekt przyczyni się również do osiągnięcia celu REPowerEU, czyli produkcji biometanu na poziomie 35 mld m3 rocznie do 2030 r. Tym samym zwiększy bezpieczeństwo energetyczne Europy poprzez zmniejszenie jej zależności od dostawców gazu ziemnego.

(Źródło: Magazyn Biomasa)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.