Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty na Eurogranty – trwa nabór wniosków na rok 2021

  • Opublikowano: 8 kwietnia 2021
  • Autor: redakcja

Od 1 kwietnia br. rozpoczął się nabór wniosków w tegorocznym konkursie Granty na Eurogranty. Przedsiębiorcy mogą się ubiegać o kwotę maksymalnie 280 060 zł na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem projektu do realizacji w ramach np. programu Horyzont Europa. Termin nadsyłania wniosków trwa do 27 stycznia 2022 r.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

Na co można przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
  • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

  • projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,
  • koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Wnioski można składać w pięciu rundach:

Runda I1 kwietnia – 31 maja 2021
Runda II1 czerwca – 2 sierpnia 2021
Runda III3 sierpnia – 30 września 2021
Runda IV1 października – 30 listopada 2021
Runda V1 grudnia 2021 – 27 stycznia 2022

Więcej informacji na stronie PARP.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.