Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty ERC 2024 – zmiany w ocenie wniosków

Europejska Rada ds. Badań Naukowych poinformowała, że w lipcu 2023 ma zostać opublikowany nowy program pracy ERC na 2024 r. (Work Programme), jednak już teraz znamy szczegóły dotyczące zmian w sposobie oceny wniosków projektowych.

Doskonałość naukowa niezmiennie pozostanie najważniejszym kryterium oceny wniosków o granty ERC. Podczas ewaluacji paneliści będą przede wszystkim oceniać przełomowy charakter projektu, jego ambitność i wykonalność. Kreatywność, zaangażowanie i odpowiednie przygotowanie aplikującego do zrealizowania projektu również będą podlegać ocenie.

Profil kandydatów wnioskujących o granty ERC ulegnie zmianie. Oczekuje się, że wnioskodawca poza informacjami biograficznymi przedstawi listę swoich osiągnięć, wyników badań i zdobytych nagród (do 10 pozycji), które wskazują na jego/jej wpływ na rozwój wiedzy w danej dziedzinie. Aplikujący będzie mógł zawrzeć we wniosku istotne informacje dotyczące przerw w karierze, jej nietypowego przebiegu, jak również swoich zasług dla środowiska naukowego. Zmianie ulegnie forma Curriculum Vitae oraz dorobku naukowego.

W konkursach Starting, Consolidator i Advanced Grant do drugiego etapu oceny będą przechodziły maksymalnie 44 wnioski w ramach każdego z paneli. Pojawi się dodatkowy podział wniosków ocenionych w I etapie na ocenę A:

  • zaproszone do II etapu,
  • niezaproszone do II etapu.

Kandydaci, którzy otrzymają ocenę A w I etapie, ale ich wnioski nie przejdą do II etapu, będą mogli złożyć wniosek w kolejnym roku.

ERC Advanced Grants 2024 będą finansowane na zasadach lump sum (kwoty ryczałtowej). Środki będą wypłacane na podstawie zrealizowanych działań w projekcie, niezależnie od rzeczywiście poniesionych kosztów czy sukcesu badawczego. Nowy sposób finansowania AdG 2024 nie będzie miał wpływu na istniejącą dotychczas możliwość przeniesienia grantu do innej jednostki.

Rada Naukowa ERC przedstawiła wstępny harmonogram konkursów o granty ERC 2024:

Calendar 2024

Źródło: https://erc.europa.eu/news-events/news/evaluation-erc-grant-proposals-what-expect-2024

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.