Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Granty dla społeczności lokalnych na działania związane z adaptacją do zmian klimatu

21 mln euro wynosi budżet konkursów projektu Pathways2Resilience dla społeczności lokalnych i regionów na działania związane z adaptacją do zmian klimatu. Expression of Interest do udziału w konkursach 2023/2024 można składać do 15 września 2023 (godz. 18.00).

O projekcie Pathways2Resilience

W ramach projektu Pathways2Resilience zostaną zorganizowane dwa otwarte zaproszenia do składania wniosków, w ramach których regiony i społeczności będą mogły ubiegać się o grant w wysokości do 300 tys. euro na okres realizacji projektu wynoszący 18 miesięcy. Dotacja w systemie grantów kaskadowych musi wspierać co najmniej jedno z następujących działań w regionie:

  • Działania mające na celu opracowanie ścieżek i portfeli innowacji w kierunku odporności na zmianę klimatu, w oparciu o istniejące oceny tendencji i prognozy dotyczące przyszłych zagrożeń związanych ze zmianą klimatu.
  • Działania wspierające proces opracowywania ścieżek i programów innowacji, w tym odpowiednie działania na rzecz zaangażowania zainteresowanych stron i budowanie zdolności.
  • Działania związane z komunikacją, rozpowszechnianiem i wykorzystywaniem, a także działaniami związanymi z zarządzaniem projektami.

Zaproszenia do składania wniosków będą otwarte dla wszystkich kwalifikujących się regionów i społeczności europejskich zlokalizowanych w państwach członkowskich UE i krajach stowarzyszonych w ramach programu Horyzont Europa. Lokalne i regionalne organy administracji publicznej kwalifikują się do ubiegania się o finansowanie w ramach Pathways2Resilience jako pojedynczy beneficjenci lub jako konsorcjum z wiodącym podmiotem. Projekt może być prowadzony przez organizację (organy publiczne, prywatne organizacje nienastawione na zysk, małe i średnie przedsiębiorstwa) przy wsparciu organu publicznego. Pierwsze zaproszenie do składania wniosków zostanie otwarte na przełomie 2023 i 2024 r. i potrwa dwa miesiące. Szczegółowe informacje na temat zaproszenia do składania wniosków zostaną ogłoszone w odpowiednim czasie przed otwarciem zaproszenia.

Jak wypełnić Expression of Interest?

Kwestionariusz jest dostępny tutaj. Szacujemy, że wypełnienie tego kwestionariusza zajmie 20 minut.  Termin wypełnienia ankiety upływa 15 września 2023 r. o godz. 18:00 czasu środkowoeuropejskiego. Sieć Badań i Innowacji Regionów Europejskich (ERRIN) jest partnerem projektu Pathways2Resilience odpowiedzialnym za opracowanie kwestionariusza. W przypadku jakichkolwiek pytań związanych z kwestionariuszem prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej zarządzanym przez ERRIN pod adresem: helpdesk@pathways2resilience.eu

Szczegółowe informacje o projekcie Pathways2Resilience znajdą Państwo na stronie projektu.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.