Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii – zgłoś się do grona ekspertów

Główny Urząd Miar w imieniu własnym oraz w imieniu EURAMET zachęca do zgłaszania się do grona ekspertów Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii.

EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) planuje rozszerzyć swoją bazę potencjalnych ekspertów i w związku z tym poszukuje nowych kandydatów mogących uczestniczyć w procesie oceny projektów składanych w ramach corocznych konkursów Partnerstwa w dziedzinie Metrologii. W szczególności zachęcamy do zgłaszania się osoby, które mogłyby być ekspertami w obszarach tematycznych tegorocznego wezwania, czyli:

 • Zdrowie
 • Zintegrowana Europejska Metrologia
 • Wsparcie metrologiczne dla cyfrowej transformacji
 • Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji
 • Rozwijanie potencjału metrologicznego.

(Zakresy obszarów tematycznych dostępne są TUTAJ) 

Ekspertem może zostać przedstawiciel uczelni, instytutu badawczego, przemysłu itp.

Kryteria, które powinien spełnić kandydat na eksperta:

 • Co najmniej cztery lata doświadczenia w danej dziedzinie
 • Gotowość do pracy w języku angielskim
 • Brak zależności w odniesieniu do EURAMET, Krajowych Instytucji Metrologicznych oraz Instytucji Desygnowanych

Ekspertem nie może zostać osoba, która realizowała/realizuje zadania w ramach poprzednich/obecnych projektów EMPIR.

Zadaniem eksperta jest:

 • indywidualna wstępna ocena, według ustalonych kryteriów, propozycji projektu/-ów na podstawie dostarczonej dokumentacji;
 • sformułowanie uwag i zagadnień do wyjaśnienia w trakcie Konferencji Przeglądowej;
 • udział w Konferencji Przeglądowej, w trakcie której przedstawiciele konsorcjów prezentują propozycje projektów oraz odpowiadają na pytania ekspertów;
 • udział w spotkaniu ekspertów, w trakcie którego wypracowywana jest jedna wspólna ostateczna ocena każdej propozycji projektu i tworzona jest lista „rankingowa”, przekazywana następnie do MSU.

W trakcie oceny każdy z ekspertów reprezentuje siebie, a nie swoją instytucję.

Eksperci, którzy biorą udział w procesie oceny, otrzymują honorarium oraz zwrot kosztów podróży, tak jak eksperci oceniający projekty Horyzontu Europa. 

EURAMET, starając się o osiągnięcie lepszych proporcji w zakresie liczebności ekspertów, m.in. pod kątem płci, szczególnie gorąco zaprasza Panie do zgłaszania swoich kandydatur.

Bliższe informacje można znaleźć na stronie EURAMET.

Guide 8:  Registering as a Referee for EMPIR

Guide 6:  Evaluating EMPIR Projects

Form 6a:  Code of Conduct and Declaration

Form 6b:  Payment to Referees

Kandydaci na ekspertów mogą się rejestrować, wypełniając formularz.

Polska (Główny Urząd Miar wraz z polskimi Instytucjami Desygnowanymi) jest jednym z partnerów Europejskiego Partnerstwa w dziedzinie Metrologii. W projektach realizowanych w ramach tego programu mogą brać udział, poza Krajowymi Instytucjami Metrologicznymi oraz Instytucjami Desygnowanymi, także przedstawiciele uczelni, instytutów naukowych, przemysłu.

Proces wyboru projektów do realizacji jest dwuetapowy. W 1. etapie wszystkie zainteresowane strony mogą zgłaszać propozycje tematów potencjalnych projektów, które odpowiadałyby na problemy, wyzwania i potrzeby związane z metrologią. Po zakończeniu 1. etapu członkowie Komitetu Partnerstwa działający w Podkomitetach ds. Nauki i ds. Budowania Potencjału dokonują wstępnego wyboru tematów badawczych stanowiących podstawę przyszłych projektów. Propozycje gotowych projektów, złożone w 2. etapie, są oceniane przez grono niezależnych ekspertów podczas Konferencji Przeglądowych, po wcześniejszym zapoznaniu się z ich pełną dokumentacją.

Projekty oceniane są w trzech kategoriach:

 • doskonałość (Excellence)
 • wpływ (Impact)
 • jakość i skuteczność wdrożenia (The quality and efficiency of the implementation)

W ramach Partnerstwa w trakcie jego trwania przewidziane są następujące obszary tematyczne: Zielony Ład, Zintegrowana Europejska Metrologia, Zdrowie, Przemysł, Badania Fundamentalne, Cyfrowa Transformacja, Zagadnienia Normatywne, Budowanie Potencjału.

Zachęcamy także do przekazywania tej informacji innym potencjalnym kandydatom na ekspertów.

Kontakt w GUM: Joanna Przybylska, e-mail: joanna.przybylska@gum.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.