Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie Partnerstwo w dziedzinie Metrologii zaprasza do zgłaszania tematów badawczych

EURAMET (Europejskie Stowarzyszenie Krajowych Instytucji Metrologicznych, odpowiedzialne za realizację Partnerstwa w dziedzinie Metrologii) otworzył pierwszy etap wezwania 2024 w ramach programu Partnerstwo w dziedzinie Metrologii i zaprasza do zgłaszania propozycji tematów badawczych w następujących obszarach tematycznych:

  • Green Deal (Zielony Ład),
  • Digital Transformation (Cyfrowa Transformacja),
  • Metrology support for Regulation and Standards (Wsparcie metrologiczne dla regulacji i normalizacji),
  • Research Potential (Rozwijanie potencjału metrologicznego).

Składanie wniosków z propozycjami potencjalnych tematów badawczych możliwe jest poprzez stronę internetową partnerstwa w terminie do 19 lutego 2024 r. do 23:59 CET.

Szczegółowe informacje dotyczące Partnerstwa w dziedzinie Metrologii, poszczególnych etapów wezwania 2024, opisy zakresów poszczególnych obszarów tematycznych oraz wszystkie instrukcje i szablony dokumentów dostępne są na stronie internetowej partnerstwa.

Etap 1. wezwania oferuje wszystkim zainteresowanym stronom możliwość wpływania na projekty badawczo-rozwojowe, podejmowane przez europejską społeczność metrologiczną, poprzez identyfikację wyzwań, problemów i potrzeb związanych z pomiarami. Zgłaszane propozycje powinny wpisywać się w zakres danego obszaru tematycznego. Pomocne przy ich opracowywaniu mogą być również dokumenty opracowane przez Europejskie Sieci Metrologiczne, Komitety Techniczne EURAMET oraz, w zakresie normalizacyjnym, CEN-CENELEC, ISO, OIML.

Propozycje mogą składać wszystkie zainteresowane strony, również spoza środowiska naukowego zajmującego się metrologią (np. przemysł, użytkownicy końcowi systemu metrologicznego, organy normalizacyjne)

Potencjalne tematy badawcze, które uzyskają najwyższy priorytet, pozwolą utworzyć listę wybranych tematów badawczych (Selected Research Topics), która będzie opublikowana na etapie 2. wezwania. Etap 2. jest fazą składania wniosków dotyczących wspólnych projektów badawczych (Joint Research Projects). Do udziału w projektach kwalifikują się także podmioty zewnętrzne jako partnerzy finansowani, niefinansowani albo współpracownicy.

W projektach realizowanych w ramach Partnerstwa w dziedzinie Metrologii partnerami wewnętrznymi są Krajowe Instytucje Metrologiczne oraz Instytucje Desygnowane. Polska jest jednym z członków Partnerstwa i w związku z tym udział w projektach partnerów zewnętrznych może być także dofinansowany ze środków unijnych.

Maksymalna wysokość dofinansowania dla partnerów zewnętrznych finansowanych jest zróżnicowana, zależy od obszaru tematycznego i mieści się, dla tegorocznego wezwania, w przedziale od 20% całego budżetu pojedynczego projektu dla projektów z obszaru zagadnień związanych z Rozwijaniem potencjału metrologicznego do 35% dla projektów z obszarów Zielonego Ładu i Cyfrowej Transformacji.

Kontakt z EURAMET:

Kontakt w Głównym Urzędzie Miar:
Departament Współpracy Międzynarodowej i Analiz
Wydział Współpracy Międzynarodowej
Pani Elżbieta Michniewicz, e-mail: elzbieta.michniewicz@gum.gov.pl
Pani Joanna Bukiel, e-mail: joanna.bukiel@gum.gov.pl

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.