Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.
Troje naukowców: dwie młode kobiety i mężczyzna pochylają się nad szkiełkiem
Fot. Fotolia

Gender Equality Plan – powinna go mieć każda instytucja ubiegająca się o grant HEU

  • Opublikowano: 17 czerwca 2021
  • Autor: redakcja

Rada Naukowa Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC) przyjęła Plan Równości Płci – Gender Equality Plan 2021-2027. Opracowanie przez instytucje publiczne planu równości płci będzie wymogiem formalnym przy wnioskowaniu o granty z Horyzontu Europa.

ERC podejmuje problem, aby móc wypełniać swoją misję wspierania wybitnych badaczy pionierskich w całej Europie, bez względu na narodowość, płeć czy wiek.

Zgodnie z przyjętym Planem Równości Płci ERC będzie dążyć do następujących celów:

  • Dalsze podnoszenie świadomości na temat polityki równości płci wśród potencjalnych wnioskodawców;
  • Poprawa równowagi płci wśród naukowców składających wnioski o granty ERC we wszystkich dziedzinach badań;
  • Zwiększenie świadomości na temat korzyści płynących z równowagi płci wśród naukowców w zespołach;
  • Dalsze identyfikowanie i usuwanie wszelkich potencjalnych uprzedzeń związanych z płcią w procedurze oceny wniosków do ERC;
  • Monitorowanie ewentualnych różnic w karierach i stanowiskach akademickich w zależności od płci, po przyznaniu grantów ERC;
  • Umacnianie świadomość równości płci na wszystkich poziomach procesów – od tworzenia świadomości na temat przez ERC po podpisywanie umów grantowych – przy jednoczesnym skupieniu się na doskonałości
  • Dążenie do równowagi płci wśród recenzentów ERC i innych organów decyzyjnych, dążąc do minimalnego udziału płci niedostatecznie reprezentowanej przy jednoczesnym uwzględnieniu sytuacji w obszarze działania. Również proporcjonalna reprezentacja płci powinna być co najmniej równa liczbie wniosków płci niedostatecznie reprezentowanej w stypendiach Advanced w tym samym obszarze, dążąc w przyszłości do poziomu 40%.

Czytaj także: Wywiad z prof. Barbarą Romanowicz, członkinią Rady Naukowej i przewodniczącą jej grupy roboczej ds. płci

W konkursach programu Horyzont Europa każda instytucja publiczna musi zdeklarować na etapie składania wniosku, że zaprojektuje i będzie wdrażać Plan Równości Płci. Na etapie podpisywania umowy grantowej taki plan musi już być w instytucji wdrożony.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.