• przedsiębiorstw oferujących rozwiązania w obszarze AI, w celu zdobycia wsparcia i wiedzy o możliwości finansowania i rozwoju ze środków europejskich – jednostki będą miały możliwość promocji swoich działań nie tylko na rynku polskim, ale też międzynarodowym;
  • firm, które nie stosują takich rozwiązań w swojej działalności, a są zainteresowane pozyskaniem wiedzy na temat AI oraz podniesieniem poziomu kompetencji cyfrowych – jednostki będą mogły skorzystać z ekosystemu polskich firm oferujących takie oprogramowanie;
  • podmiotów poszukujących partnerów do projektów międzynarodowych (m.in. w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa);
  • wszelkich podmiotów zainteresowanych rozwojem polskiego potencjału AI, zarówno na rynku polskim jak i międzynarodowym.

W czasie konferencji otwierającej 2024forAI, uczestnicy będą mogli poznać założenia inicjatywy, głównych partnerów, dostępne programy wsparcia rozwoju oraz przedsiębiorców i ich katalogi usług. Zapraszamy do udziału.

Zarejestruj się