Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

EIT Culture & Creativity – Europejskie partnerstwo na rzecz kultury i branż kreatywnych

Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) ogłosił uruchomienie nowej wspólnoty wiedzy i innowacji w dziedzinie kultury i kreatywności. W ramach EIT aktywnie funkcjonuje już osiem takich wspólnot, których zadaniem jest proponowanie rozwiązań dla globalnych wyzwań związanych ze zmianami klimatu, technologiami cyfrowymi, zrównoważoną energią, zdrowiem, surowcami, żywnością, produkcją oraz mobilnością miejską.

Konkurs na utworzenie nowej, dziewiątej wspólnoty wiedzy i innowacji KIC został ogłoszony w październiku 2021 r. Wnioskodawcy mieli przedstawić swoją wizję wpływu, jaki nowa wspólnota mogłaby wywrzeć na sektory kultury i kreatywny. Zwycięskie konsorcjum – „ICE – Innovation by Creative Economy”, któremu przewodzi Fraunhofer-Gesellschaft, ma szeroki zasięg geograficzny, bowiem tworzy je 50 partnerów z 20 krajów. Celem działań jest uwolnienie potencjału innowacyjnego sektorów i przemysłów kultury i kreatywnych (CCSI) oraz przyczynienie się do ich zrównoważonego rozwoju i odbudowy po pandemii COVID-19.

Nowe ogólnoeuropejskie partnerstwo skupiać będzie najważniejsze podmioty z sektora edukacji, badań naukowych i biznesu. W jego ramach dobrze wyszkoleni specjaliści i innowacyjni przedsiębiorcy przekształcać będą wyniki najnowocześniejszych badań w innowacyjne rozwiązania i produkty.

Aby ułatwić utworzenie wspólnoty i umożliwić jak najszybsze osiągnięcie pełnej operacyjności, EIT udzieli zwycięskiemu partnerstwu dotacji na rozpoczęcie działalności w wysokości do 6 mln euro. W miarę jak partnerstwo rozwijać będzie swoją działalność, oferując programy edukacyjne, wspierając projekty innowacyjne oraz świadcząc usługi w zakresie uruchamiania i przyspieszania rozwoju działalności gospodarczej w całej Europie – roczna dotacja zostanie zwiększona i może wynieść około 70 mln euro rocznie w ramach obecnego programu Horyzont Europa. Ponadto oczekuje się, że większe środki zostaną pozyskane z sektora prywatnego i publicznego.

Celem konsorcjum będzie w szczególności:

  • likwidacja barier w edukacji CCSI poprzez kształcenie twórców w zakresie wykorzystania najnowocześniejszych technologii jako umiejętności międzysektorowej;
  • proponowanie innowacji ukierunkowanych na realizację misji przy wykorzystaniu potencjału CCSI do rozwoju innowacyjnych usług;
  • transformacja przedsiębiorstw CCSI poprzez wspieranie innowacji, programy inkubacji, nowatorskie inwestycje i finansowanie charytatywne;
  • uwzględnienie wpływu i wartości CCSI, zwłaszcza kultury i dziedzictwa, jako czynnika umożliwiającego odbudowę gospodarczą i spójność społeczną;
  • pogłębienie uznania i wiedzy na temat wyjątkowego wkładu CCSI w badania naukowe i innowacje w oparciu o nowatorskie metody oparte na danych.

Pozwoli to na stworzenie synergii nie tylko z partnerami krajowymi i lokalnymi, ale również z innymi programami i funduszami UE, takimi jak klaster badawczy na rzecz kultury, kreatywności i społeczeństwa integracyjnego w ramach programu Horyzont Europa i programu Kreatywna Europa.

Więcej o EIT Culture & Creativity.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.