Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dofinansowanie wyjazdów na wydarzenia brokerskie

Uruchamiamy nabór wniosków o dofinansowanie udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich dla klastrów II filaru programu Horyzont Europa organizowanych jako spotkania stacjonarne. Wnioskodawcy mogą otrzymać refundację kosztów podróży i zakwaterowania w wysokości do 1000 euro.

Do ubiegania się o pokrycie kosztów podróży i zakwaterowania związanych z udziałem w stacjonarnych wydarzeniach brokerskich uprawnione są jednostki zarejestrowane w Polsce, takie jak uczelnie, organizacje badawcze, przedsiębiorstwa, władze lokalne, organizacje pozarządowe itp., z wyłączeniem osób fizycznych. Każdy wnioskodawca może wskazać maksymalnie trzech uczestników do dofinansowania uczestnictwa w określonym wydarzeniu. Każdy uczestnik może skorzystać z takiego dofinansowania nie więcej niż dwa razy w trakcie trwania programu Horyzont Europa.

Zgłoszenia przyjmowane są w formie ciągłej do momentu wyczerpania puli środków. Zachęcamy do zapoznania się z zasadami działania i składania wniosków!

Po więcej informacji zapraszamy do kontaktu na adres email widera@ncbr.gov.pl.

DOKUMENTY:

  1. Zasady wsparcia udziału uczestników z Polski w wydarzeniach brokerskich
  2. Formularz zgłoszenia (Application form)
  3. Formularz sprawozdania (Follow-up form)
  4. Formularz wniosku o zwrot kosztów (Nota obciążeniowa – Debit note)
  5. Instrukcja procedury zwrotu kosztów (Reimbursement procedure)
  6. Klauzula informacyjna
Najbliższe spotkania brokerskie

.

Działanie prowadzone jest w ramach realizacji projektu NCP_WIDERA.NET: Transnational Network of National Contact Points (NCPs) for Widening Participation and Strengthening the European Research Area.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.