Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejska Rada ds. Badań Naukowych

Europejska Rada ds. Badań Naukowych (European Research Council – ERC) wspiera twórcze i nowatorskie pomysły badawcze we wszystkich dziedzinach wiedzy. Wysoko cenione są projekty interdyscyplinarne, o wysokim stopniu ryzyka naukowego, prowadzące do ważnych odkryć i przełomowych wyników. Klasyczny podział na badania podstawowe i stosowane nie ma znaczenia: badania muszą mieć charakter poznawczy, pionierski, przekraczać obecne granice wiedzy.

ERC składa się z niezależnej Rady Naukowej oraz Agencji Wykonawczej (European Research Council Executive Agency – ERCEA). Członkowie Rady Naukowej – 22 najwyższej rangi przedstawicieli europejskiego środowiska naukowego – działają we własnym imieniu, niezależnie od interesów politycznych lub narodowych. Przewodniczącą jest prof. Maria Leptin.

Rada Naukowa określa specyfikę grantów i poziom ich finansowania, opracowuje roczny program prac, ustala procedurę oceny wniosków, powołuje ekspertów oceniających wnioski, a także monitoruje wdrożenie programu z naukowego punktu widzenia.

ERC finansuje kilka rodzajów grantów badawczych:

  • ERC Starting Grant – dla początkujących naukowców, 2-7 lat po doktoracie: do 1,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Consolidator Grant – dla naukowców u progu samodzielności badawczej, 7-12 lat po doktoracie: do 2 mln euro na projekt trwający do 5 lat,
  • ERC Advanced Grant – dla naukowców doświadczonych, o uznanym dorobku naukowym: do 2,5 mln euro na projekt trwający do 5 lat.

Zwiększenie budżetu o 1 mln euro, możliwe jest w czterech przypadkach:

  1. przyjazdu lidera projektu z kraju trzeciego do Unii Europejskiej lub kraju stowarzyszonego,
  2. zakupu aparatury badawczej o znacznej wartości,
  3. konieczności dostępu do specjalnej infrastruktury badawczej
  4. innych znaczących kosztów prac eksperymentalnych i terenowych, z wyłączeniem kosztów osobowych.
  • ERC Synergy Grant – dla 2-4 liderów (PIs) i ich zespołów z różnych, uzupełniających się dziedzin, dla wspólnego rozwiązywania ambitnych problemów badawczych: do 10 mln euro na projekt trwający do 6 lat. We wniosku należy wykazać, że osiągnięcie przełomowych wyników proponowanych badań nie jest możliwe w pojedynkę, a tylko we współdziałaniu liderów.

Zwiększenie budżetu o 4 mln euro możliwe jest w trzech wymienionych wyżej przypadkach.

Z funduszy projektu można pokryć wszelkie niezbędne koszty: wynagrodzenia dla lidera i członków zespołu, badań, aparatury (zgodnie z zasadami amortyzacji), odczynników, podróży, publikacji, opłat konferencyjnych, zleceń zewnętrznych, itp. oraz koszty pośrednie instytucji goszczącej.

Projekty są inicjowane przez samych naukowców, a wykonywane pod kierunkiem lidera (Principal Investigator lub w przypadku Synergy Grant – Corresponding Principal Investigator). Lider może pracować samodzielnie (co zdarza się wyjątkowo rzadko) bądź stworzyć zespół, w zależności od dziedziny naukowej i specyfiki projektu. Zarówno lider jak i członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata.

Projekty są wykonywane w wybranej przez lidera instytucji goszczącej, która musi znajdować się w jednym z krajów Unii Europejskiej lub krajów stowarzyszonych z programem Horyzont Europa. Dla uczonych pracujących w tych krajach może to być instytucja macierzysta.

Wniosek składa lider zespołu, w porozumieniu z instytucją goszczącą, która zobowiązuje się do zapewnienia liderowi wraz zespołem niezależności badawczej i udzielenia wszelkiego wsparcia w czasie trwania projektu. Udział w projekcie innych instytucji wymaga uzasadnienia (oczywiście nie w przypadku Synergy Grant).  Wniosek składa się drogą elektroniczną, poprzez portal Funding & Tenders.

Istnieją pewne ograniczenia dotyczące wielokrotnego składania wniosków (ograniczenia te ulegają zmianom; należy sprawdzić aktualny Program Pracy lub Przewodnik dla wnioskodawców).

Jedynym kryterium oceny jest jakość naukowa projektu, w rozbiciu na 2 elementy: osoba i dorobek lidera oraz naukowa wartość pomysłu. Szczegóły – w Programie Pracy.

ERC finansuje także dwa dodatkowe rodzaje projektów:

  • dla wykonawców ww. grantów badawczych – Proof of Concept Grant – na komercjalizację wyników badań osiągniętych w projekcie ERC (do 150 000 euro),
  • akcje koordynujące i wspierające – Coordination and Support Actions – projekty dla realizacji zadań określonych przez Radę Naukową.

Informacje o wszystkich zaakceptowanych projektach można znaleźć na stronie ERC.

Kalendarz najbliższych naborów wniosków przedstawia się następująco:

Starting GrantConsolidator GrantAdvanced GrantSynergy Grant
Otwarcie konkursu10 lipca 202426 września 202422 maja 202511 lipca 2024
Zamknięcie konkursu15 października 202414 stycznia 202528 sierpnia 20256 listopada 2024
Budżet (mln euro)751719683500
Przewidywana liczba grantów48335427648

.

Program Pracy 2025

W 7. Programie Ramowym w Polsce realizowanych było 16 grantów, w programie Horyzont 2020 – 29 grantów. W Horyzoncie Europa w polskich instytucjach realizowanych jest 40 grantów (stan na czerwiec 2024).

Informacje o wszystkich grantach – w tabelach poniżej:

Horyzont Europa

KonkursAkronim projektuImię i nazwiskoInstytucja goszcząca
AdG-2023TAtypicKarol ŻyczkowskiUniwersytet Jagielloński
AdG-2023SAIGAGrażyna JurkowlaniecUniwersytet Warszawski
AdG-2023Quantum AlgorithmsEmanuel GullUniwersytet Warszawski
AdG-2023SFINKSThomas SkotnickiPolitechnika Warszawska
CoG-2023QCOMPLEXITYPaweł CaputaUniwersytet Warszawski
CoG-2023DOG-AMPEwa SzczurekUniwersytet Warszawski
CoG-2023BUKASzymon ToruńczykUniwersytet Warszawski
CoG-2023NEWSUSEMagdalena WojcieszakUniwersytet Warszawski
StG-2023NaNoLensMaciej TrusiakPolitechnika Warszawska
StG-2023TeraERCŁukasz SterczewskiPolitechnika Wrocławska
PoC-2023IMMOSTOREKrzysztof FicPolitechnika Poznańska
PoC-2023ModernArgonautsKatarzyna MarciniakUniwersytet Warszawski
AdG-2022ViveRNAAndrzej DziembowskiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie
AdG-2022ARCHIMEDESDaniel GrykoInstytut Chemii Organicznej PAN
CoG-2022Afropolis TungulArtur ObłuskiUniwersytet Warszawski
CoG-2022HYADESMichał DrahusUniwersytet Jagielloński
PoC-2022EXALTPiotr SankowskiIdeas NCBR Sp. z o.o.
PoC-2022AGAINSTMagdalena KrólSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
StG-2022PRO-DEMOCRATICPiotr SkowronUniwersytet Warszawski
StG-2022TeotlAgnieszka BrylakUniwersytet Warszawski
StG-2022COeXISTENCERafał KucharskiUniwersytet Jagielloński
StG-2022DRESSED-pCCDKatharina BoguslawskiUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
StG-2022H2TRAPPiotr WcisłoUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
StG-2022OGREAdam KłosinInstytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN
AdG-2021ExtenDDAndrzej IndrzejczakUniwersytet Łódzki
AdG-2021TERAPLASMWojciech KnapInstytut Wysokich Ciśnień PAN
CoG-2021LUX-INVENTADawid PinkowiczUniwersytet Jagielloński
CoG-2021Abortion FigurationsMarta BucholcUniwersytet Warszawski
CoG-2021MAMBAJarosław WilczyńskiInstytut Systematyki i Ewolucji Zwierząt PAN
StG-2021Mechano-WolbachiaEwa ChrostekUniwersytet Jagielloński
StG-2021ForestFutureMichał BogdziewiczUniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu
StG-2021NMERPiotr GarbaczUniwersytet Warszawski
StG-2021LUMIFIELDSzymon ChorążyUniwersytet Jagielloński
StG-2021SpectralRecyclingKarolina Ćwiek-RogalskaInstytut Slawistyki PAN
StG-2021IMDPiotr DworczakFundacja Adeptów i Miłośników Ekonomii
StG-2021AlternativeEndsKinga Kamieniarz-GdulaUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
StG-2021STONE-MASTERSPaweł NowakowskiUniwersytet Warszawski
StG-2021LSP-MISTDorota SkowronUniwersytet Warszawski
StG-2021StemMemoKrzysztof SzadeUniwersytet Jagielloński
StG-2021QuantMolMichał TomzaUniwersytet Warszawski

.

Horyzont 2020

.

KonkursAkronim projektuImię i nazwiskoInstytucja goszcząca
CoG-2020PRAGMAPiotr FaliszewskiAkademia Górniczo-Hutnicza
CoG-2020tRNAslationSebastian GlattUniwersytet Jagielloński
CoG-2020MULTILING-HISTJustyna OlkoUniwersytet Warszawski
SyG-2020UniverScaleGrzegorz Pietrzyński, Bożena CzernyCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika PAN, Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
StG-2020BioCom4SavEnUrszula StachewiczAkademia Górniczo-Hutnicza
StG-2020INFSYSWojciech CzerwińskiUniwersytet Warszawski
StG-2020BOBRMichał PilipczukUniwersytet Warszawski
PoC-2020TROJANMagdalena KrólSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2019PROCONTRAStefan DziembowskiUniwersytet Warszawski
CoG-2019LABFERAnna MatysiakUniwersytet Warszawski
CoG-2019KnowStudentsValentina LepriInstytut Filozofii i Socjologii PAN
StG-2019MitoRepairosomeMichał SzymańskiUniwersytet Gdański
StG-2018KAPIBARAPiotr AchingerInstytut Matematyczny PAN
StG-2018BIOUNCERTAINITYTomasz ŻuradzkiUniwersytet Jagielloński
StG-2018KaraimBibleMichał NemethUniwersytet Jagielloński
StG-2018STIMUNOMagdalena WiniarskaWarszawski Uniwersytet Medyczny
CoG-2017TUgbOATPiotr SankowskiUniwersytet Warszawski
StG-2017IMMOCAPKrzysztof FicPolitechnika Poznańska
StG-2017UMMAArtur ObłuskiUniwersytet Warszawski
StG-2016CoSIEwelina KnapskaInstytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2016CUTACOMBSMarcin PilipczukUniwersytet Warszawski
StG-2016McHAPMagdalena KrólSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego
AdG-2015CepBinGrzegorz PietrzyńskiCentrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
CoG-2015OurMythicalChildhoodKatarzyna MarciniakUniwersytet Warszawski
CoG-2015LIPAMikołaj BojańczykUniwersytet Warszawski
StG-2015SiCMetabolGrzegorz SumaraInstytut Biologii Doświadczalnej PAN
StG-2015TOTALMarek CyganUniwersytet Warszawski
StG-2015INDEXPiotr NowakInstytut Matematyczny PAN
PoC-2015PAAL-POCPiotr SankowskiUniwersytet Warszawski

.

7. Program Ramowy

.

KonkursAkronim, wwwTytułImię i nazwiskoInstytucja goszcząca
2013-CoGNAMONarrative Modes of Historical Discourse in AsiaUlrich Timme KraghUniwersytet im. Adama Mickiewicza
2013-StGFields-KnotsQUANTUM FIELDS AND KNOT HOMOLOGIESPiotr SułkowskiUniwersytet Warszawski, Wydz. Fizyki
2012-StGPAPs&PUPsRegulation of Gene Expression by non-canonical poly(A) and poly(U) polymerasesAndrzej DziembowskiInstytut Biochemii i Biofizyki PAN
2012-StGCULTURECONTACTEurope and America in contact: a multidisciplinary study of cross-cultural transfer in the New World across timeJustyna OlkoUniwersytet Warszawski, Instytut Badań Interdyscyplinarnych “Artes Liberales”
2012-PoCeRNAsesEngineered Sequence-Specific RNases: New Reagents for RNA biotechnologyJanusz BujnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StGNERCOMPStructural studies of Nucleotide Excision Repair ComplexesMarcin NowotnyMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2011-StGmicroCODE,Microfluidic Combinatorial On Demand Systems: a Platform for High-Throughput Screening in Chemistry and Biotechnology.Piotr GarsteckiInstytut Chemii Fizycznej PAN
2011-AdGQOLAPSQuantum resources: conceptuals and applicationsRyszard HorodeckiUniwersytet Gdański
2010-StGPAALPractical Approximation AlgorithmsPiotr SankowskiUniwersytet Warszawski
2010-StGBLASTEclipsing binary stars as cutting edge laboratories for astrophysics of stellar structure, stellar evolution and planet formationMaciej KonackiCentrum Astronomiczne im. M. Kopernika, Toruń
2010-StGRNA+P=123DBreaking the code of RNA sequence-structure-function relationships: New strategies and tools for modelling and engineering of RNA and RNA-protein complexesJanusz BujnickiMiędzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej
2009-StGSosnaExpressive Power of Tree LogicsMikołaj BojańczykUniwersytet Warszawski, Wydz. Informatyki
2009-StGPGPEPublic Goods through Private Eyes. Exploring Citizens’ Attitudes to Public Goods and the State in Central Eastern EuropeNatalia LetkiUniwersytet Warszawski, Inst. Socjologii
2009-AdGOGLEIVOptical Gravitational Lensing Experiment: New Frontiers in Observational AstronomyAndrzej UdalskiUniwersytet Warszawski
2008-AdGFunDMSFunctionalisation of Diluted Magnetic SemiconductorsTomasz DietlInstytut Fizyki PAN
2007-StGCNTMCryptography on non-trusted machinesStefan DziembowskiUniwersytet Warszawski

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.