Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

49 projektów dotyczących badań kosmicznych dofinansuje Horyzont Europa

Komisja Europejska ogłosiła listę 49 projektów z obszaru badań przestrzeni kosmicznej, które uzyskały finansowanie w ramach programu Horyzont Europa w konkursach ogłoszonych w latach 2021–2022. W 10 z nich znalazło się 12 podmiotów z Polski.

Finansowaniem, na łączną kwotę ponad 200 mln euro, objęte zostały projekty badań kosmicznych realizowanych przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Zdrowia i Cyfryzacji (European Health and Digital Executive Agency – HaDEA) oraz Agencję Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EU Space Programme Agency – EUSPA). Wybrane projekty będą wspierać konkurencyjność i niezależność technologiczną unijnego sektora kosmicznego, jednocześnie konsolidując flagowe elementy Programu kosmicznego UE oraz rozwijając nowe zastosowania i usługi.

Planuje się, że w ciągu siedmiu lat wdrażania programu HE, projekty związane z przestrzenią kosmiczną otrzymają prawie 1,6 mld euro dofinansowania.

Więcej informacji o wybranych projektach

Polskie instytucje w 10 konsorcjach

W 10 spośród 49 wybranych do finansowania projektach znalazło się 12 instytucji z Polski. Wśród nich:

Firma PIAP Space Sp. z o.o. w ramach projektu EROSS IOD o budżecie 26 mln euro z zakresu robotyki kosmicznej otrzymała finansowanie w kwocie 1 mln euro. Projekt EROSS IOD dotyczy rozwoju usług i operacji satelitarnych na orbicie okołoziemskiej i ma na celu poprawę funkcjonowania satelitów umieszczonych w przestrzeni kosmicznej poprzez serwis, uzupełnienia paliwa, przechwycenie śmieci kosmicznych i wiele innych zadań. Projekt EROSS IOD jest kontynuacją wcześniejszych działań w ramach projektu dofinansowanego w programie Horyzont 2020.

Ponadto firma Spaceforest Sp. z o.o. otrzymała finansowanie w kwocie 0,83 mln euro w ramach projektu SALTO (dofinansowanie HE 39 mln euro). Projekt SALTO (reuSable strAtegic space Launcher Technologies & Operations)  dotyczy rozwoju demonstracyjnych wersji europejskich środków wynoszenia celem redukcji kosztów wystrzeliwania i poprawy wpływu środowiskowego w strategicznych misjach kosmicznych Unii Europejskiej.

Również firma Rectangle Sp. z o.o. otrzymała 0,84 mln euro dofinansowania w ramach projektu CHRISS (Critical infrastructure High accuracy and Robustness increase Integrated Synchronization Solutions) z budżetem 2,3 mln euro.

Serdecznie gratulujemy laureatom!

Jednoczenie przypominamy, że Agencja Unii Europejskiej ds. Programu Kosmicznego (EUSPA) obecnie prowadzi nabór na projekty z zakresu technologii kosmicznych. Termin przesyłania aplikacji upływa 3 marca 2023 r.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.