Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wyniki pierwszego konkursu klastra 2: polskie zespoły w 20 zwycięskich projektach

  • Opublikowano: 15 czerwca 2022
  • Autor: redakcja

W pierwszych w programie Horyzont Europa konkursach dla klastra 2 – Kultura, kreatywność, społeczeństwo integracyjne Komisja wybrała 51 projektów do finansowania. W realizację 20 z nich zaangażują się polskie jednostki. Projekty rozpoczną badania do końca bieżącego roku.

Komisja Europejska przeznaczyła 158 mln euro na cztery konkursy w ramach klastra 2: Kultura, kreatywność i społeczeństwo integracyjne. Nabory rozpoczęły się w czerwcu 2021 roku i zakończyły 7 października 2021. Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych (REA) otrzymała 378 wniosków projektowych. Na podstawie ocen ekspertów wybrano do finansowania 51 projektów.

W 20 z nich będą uczestniczyć polskie zespoły, a dofinansowanie tych projektów wyniesie ok. 3,69 mln euro, co w porównaniu z pierwszym konkursem Horyzontu 2020 (13 uczestnictw i 1,89 mln euro dofinansowania) jest sporym sukcesem.

Wybrane projekty badawcze i innowacyjne z klastra 2 będą wspierać i przyczyniać się do realizacji szeregu polityk, priorytetów i misji UE:

  • Pielęgnowanie demokracji w obliczu pojawiających się zagrożeń

Ochrona i promowanie demokracji jest podstawową wartością UE. Wybrane projekty w ramach klastra 2 będą badać, jak pielęgnować i chronić demokrację przed różnymi krzyżującymi się, ale odrębnymi zagrożeniami. Przykładowo: projekt AUTHLIB, który będzie badał anty-liberalizm; projekt RECLAIM, który zbada politykę postprawdy; projekt INCA, który weźmie na cel cyfryzację i duże korporacje technologiczne; oraz projekt SHAPEDEM-EU, który dokona przeglądu wsparcia UE dla demokracji w jej sąsiedztwie.

Ponieważ Unia jest w równym stopniu zaangażowana w zapewnienie równości płci, projekty takie jak FIERCE, PushBackLashRESIST będą badać feminizm i rolę płci w tworzeniu inkluzywnych wersji demokracji.

  • Budowanie konkretnej polityki handlowej poprzez łańcuchy dostaw

W świecie podatnym na wstrząsy musimy dokonać ponownej oceny globalnych łańcuchów dostaw, aby zapewnić możliwość dalszego importu i eksportu podstawowych towarów i usług. Pandemia COVID-19 zniechęciła naukowców do zbadania tych tematów. Ta dziedzina badań stała się jeszcze ważniejsza po inwazji Rosji na Ukrainę i problemach, jakie spowodowała w eksporcie żywności i energii.

Zapewnienie niezawodnej i odpornej polityki handlowej to kolejny priorytet UE. Projekty takie jak ReSchape, RETHINK-GSC i TWIN SEEDS będą badać – z różnych perspektyw – zmieniający się charakter globalnych łańcuchów dostaw, a także sposoby poprawy ich wpływu na społeczeństwo i środowisko.

  • Ochrona europejskiego dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń

UE dąży do zachowania dziedzictwa kulturowego dla przyszłych pokoleń, udostępniając je, w miarę możliwości w formie cyfrowej i otwierając. Projekty takie jak IN SITU wprowadzają to w życie; zbadają, jak wspierać przemysł kulturalny i kreatywny na obszarach pozamiejskich – dawno zapomnianych w sferze dziedzictwa kulturowego. Projekty takie jak MuseIT, PREMIERE i SHIFT skupiają się na roli technologii, wirtualnej rzeczywistości i sztucznej inteligencji w muzeach i sztukach scenicznych.

Zapewnienie, że ochrona staje się bardziej zrównoważona, jest celem projektów takich jak MOXY, GREENART i GoGreen.

  • Angażowanie się w interesariuszy kultury

Dzięki współpracy z zainteresowanymi stronami UE zapewnia, że ​​jej możliwości finansowania docierają do różnych odbiorców. Kontynuując działania w dziedzinie ochrony dziedzictwa kulturowego, projekt ARCHE skupi się na opracowaniu paneuropejskich ram badań nad europejskim dziedzictwem kulturowym. Projekt Net4SocietyHE stworzy ponadnarodowe sieci doradzania potencjalnym beneficjentom w zakresie możliwości uzyskania dofinansowania ze środków UE.

Lista zwycięskich projektów i polskich jednostek, które będą uczestniczyć w ich realizacji:

Akronim i tytuł projektuPolski uczestnik projektu
ARCHE – Alliance for Research on Cultural Heritage in EuropeUniwersytet Jagielloński
AUTHLIB – Neo-authoritarianisms in Europe and the liberal democratic responseSWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
CCINDLE –  Co-Creating Inclusive Intersectional Democratic Spaces Across EuropeUniwersytet Warszawski
DWARC –  Dealing with a Resurgent ChinaSWPS Uniwersytet Humanistyczno-Społeczny
ESSPIN –  Economic, Social and Spatial Inequalities in Europe in the Era of Global Mega-trendsUniwersytet Warszawski
FIERCE – Feminist Movements Revitalising Democracy in EuropeUniwersytet Gdański
INCA – INcrease Corporate political responsibility and AccountabilityUniwersytet Wrocławski
LETS CARE – Building Safe and Caring Schools to Foster Educational Inclusion and School AchievmentAkademia Ignatianum w Krakowie i Stowarzyszenie ARID
MIrreM –  Measuring Irregular Migration and related PoliciesUniwersytet Warszawski
Net4SocietyHE – Network of National Contact Points for Cluster 2: Culture, Creativity and Inclusive Society and SSH IntegrationNarodowe Centrum Badań i Rozwoju
PushBackLash – Anti-gender backlash & democratic pushbackHumanity in Action
RECHARGE – Resilient European Cultural Heritage As Resource for Growth and EngagementFundacja Centrum Cyfrowe
RECLAIM – Reclaiming Liberal Democracy in EuropeUniwersytet Jagielloński
RED-SPINEL – Respond to Emerging Dissensus: SuPrational Instruments and Norms of European democracyUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
REGROUP – Rebuilding governance and resilience out of the pandemicUniwersytet Jagielloński
RETHINK-GSC – Rethinking Global Supply Chains: measurement, impact and policyPolitechnika Gdańska
rEUsilience – Risk, Resources and Inequalities: Increasing Resilience in European FamiliesUniwersytet Warszawski
SHAPEDEM-EU – Rethinking and Reshaping the EU’s democracy support in its Eastern and Southern NeighbourhoodUniwersytet Jagielloński
TWIN SEEDS – Towards a World Integrated and Socio-economically Balanced European Economic Developement ScenarioUniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
WeLaR – Welfare systems and labour market policies for economic and social resilience in EuropeFundacja Naukowa Instytut Badań Strukturalnych i ALDGATE Strategy Group

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.