Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wsparcie rozwoju kariery naukowej w programie Horyzont Europa

(Data i czas/Date & Time):
19/03/2021  10:00 - 14:40
(Miejsce/Location):
On-line
Sala:
wydarzenie online
(Organizator/Organizer):
KPK PB UE

Wspieranie rozwoju zawodowego naukowców poprawia efektywność ich pracy, buduje potencjał i konkurencyjność instytucji naukowych oraz przyczynia się do postępu i rozwoju nauki w kraju i na poziomie Unii Europejskiej.

 

Polecamy nagrania i prezentacje ze spotkania

Zapraszamy Państwa na wirtualny dzień informacyjny poświęcony instrumentom wspierającym rozwój kariery naukowej finansowanym przez program Horyzont Europa (w latach 2021 – 2027). Podczas spotkania zostaną przedstawione cele i zasady różnych typów grantów (m.in Marii Skłodowskiej-Curie oraz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ERC), o które mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i naukowcy. Projekty o charakterze badawczym lub badawczo-szkoleniowym mogą dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej. Są one zwykle realizowane w Europie, w tym w Polsce, i zawierają elementy współpracy z krajami pozaeuropejskimi oraz różnymi sektorami.

Wystąpienie otwierające wygłosi prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, a dobre praktyki jednostki naukowej we wspieraniu rozwoju pracowników przedstawi prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego.

Osiągnięcia projektów finansowanych z programu Horyzont 2020 (2014-2020) przedstawią zaproszeni goście – koordynatorzy projektów i beneficjenci grantów MSCA i ERC.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji z dowolnego sektora zainteresowanych rozwojem swojej kadry naukowej i umiędzynarodowieniem realizowanych prac badawczych, a także dla naukowców na różnych etapach swojej ścieżki zawodowej.

Program 19.03.2021 (pdf)

Informacje o prezentowanych projektach MSCA i ERC

PROGRAM SPOTKANIA

GodzinaWystąpienie | Prelegent/ka
10:00 – 10:10Otwarcie spotkania
Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Prowadzenie spotkania
Magdalena Chomicka, Dział KPK, NCBR
WPROWADZENIE – ROZWÓJ KARIERY NAUKOWEJ
10:10 – 10:30Rozwój kariery naukowej: wyzwania, cele, wskazówki
prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
10:30 – 11:00Dobre praktyki wpierania rozwoju pracowników
prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. Badań, Uniwersytet Warszawski
11:00 – 11:15Co oferuje sieć i portal EURAXESS
Monika Zaremba, Dział KPK, NCBR
11:15 – 11:30PRZERWA
DZIAŁANIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)
11:30 – 12:00Założenia programu, możliwości dla naukowców i instytucji
Anna Wiśniewska, Dział KPK, NCBR
Q&A
12:00 – 12:45Rezultaty realizowanych projektów MSCA w programie Horyzont 2020:

Q&A

12:45 – 13:00PRZERWA
WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)  |   INFRASTRUKTURY BADAWCZE
13:00 – 13:30Jakie możliwości rozwoju i współpracy oferuje JRC naukowcom i instytucjom
Bezpłatny dostęp do Infrastruktur Badawczych
Adam Głuszuk, Dział KPK, NCBR
Q&A
13:30 – 14:30                  EUROPEJSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)
13:30 – 13:45Czym są granty ERC?
Bogna Hryniszyn, Dział KPK, NCBR
Q&A
13:45 – 14:00ERC Starting Grant, IMMOCAP, dr hab. inż. Krzysztof Fic, Politechnika Poznańska
Q&A
14:00 – 14:15ERC Consolidator Grant, OurMythicalChildhood, prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, Uniwersytet Warszawski
Q&A
14:15 – 14:30ERC Advanced Grant, CepBin i ERC Synergy Grant, UniverScale, prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Q&A
14:30 – 14:40Podsumowanie spotkania, Magdalena Chomicka, Dział KPK, NCBR

.

Informacje o możliwościach w programie Horyzont Europa są dostępne na naszej stronie

Spotkanie odbędzie się online. Dostęp zostanie przesłany wyłącznie zapisanym uczestnikom

Rejestracja/Registration

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.