Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wsparcie rozwoju kariery naukowej w programie Horyzont Europa


Wspieranie rozwoju zawodowego naukowców poprawia efektywność ich pracy, buduje potencjał i konkurencyjność instytucji naukowych oraz przyczynia się do postępu i rozwoju nauki w kraju i na poziomie Unii Europejskiej.

 

Polecamy nagrania i prezentacje ze spotkania

Zapraszamy Państwa na wirtualny dzień informacyjny poświęcony instrumentom wspierającym rozwój kariery naukowej finansowanym przez program Horyzont Europa (w latach 2021 – 2027). Podczas spotkania zostaną przedstawione cele i zasady różnych typów grantów (m.in Marii Skłodowskiej-Curie oraz Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, ERC), o które mogą ubiegać się zarówno instytucje, jak i naukowcy. Projekty o charakterze badawczym lub badawczo-szkoleniowym mogą dotyczyć dowolnej dziedziny naukowej. Są one zwykle realizowane w Europie, w tym w Polsce, i zawierają elementy współpracy z krajami pozaeuropejskimi oraz różnymi sektorami.

Wystąpienie otwierające wygłosi prof. Andrzej Jajszczyk, wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych, a dobre praktyki jednostki naukowej we wspieraniu rozwoju pracowników przedstawi prof. dr hab. Zygmunt Lalak, prorektor ds. badań Uniwersytetu Warszawskiego.

Osiągnięcia projektów finansowanych z programu Horyzont 2020 (2014-2020) przedstawią zaproszeni goście – koordynatorzy projektów i beneficjenci grantów MSCA i ERC.

Spotkanie przeznaczone jest dla przedstawicieli instytucji z dowolnego sektora zainteresowanych rozwojem swojej kadry naukowej i umiędzynarodowieniem realizowanych prac badawczych, a także dla naukowców na różnych etapach swojej ścieżki zawodowej.

Program 19.03.2021 (pdf)

Informacje o prezentowanych projektach MSCA i ERC

PROGRAM SPOTKANIA

GodzinaWystąpienie | Prelegent/ka
10:00 – 10:10Otwarcie spotkania
Magdalena Bem-Andrzejewska, Dyrektor Działu Krajowego Punktu Kontaktowego, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR)

Prowadzenie spotkania
Magdalena Chomicka, Dział KPK, NCBR
WPROWADZENIE – ROZWÓJ KARIERY NAUKOWEJ
10:10 – 10:30Rozwój kariery naukowej: wyzwania, cele, wskazówki
prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk, Wiceprzewodniczący Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych
10:30 – 11:00Dobre praktyki wpierania rozwoju pracowników
prof. dr hab. Zygmunt Lalak, Prorektor ds. Badań, Uniwersytet Warszawski
11:00 – 11:15Co oferuje sieć i portal EURAXESS
Monika Zaremba, Dział KPK, NCBR
11:15 – 11:30PRZERWA
DZIAŁANIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE (MSCA)
11:30 – 12:00Założenia programu, możliwości dla naukowców i instytucji
Anna Wiśniewska, Dział KPK, NCBR
Q&A
12:00 – 12:45Rezultaty realizowanych projektów MSCA w programie Horyzont 2020:

Q&A

12:45 – 13:00PRZERWA
WSPÓLNE CENTRUM BADAWCZE (JRC)  |   INFRASTRUKTURY BADAWCZE
13:00 – 13:30Jakie możliwości rozwoju i współpracy oferuje JRC naukowcom i instytucjom
Bezpłatny dostęp do Infrastruktur Badawczych
Adam Głuszuk, Dział KPK, NCBR
Q&A
13:30 – 14:30                  EUROPEJSKA RADA DS. BADAŃ NAUKOWYCH (ERC)
13:30 – 13:45Czym są granty ERC?
Bogna Hryniszyn, Dział KPK, NCBR
Q&A
13:45 – 14:00ERC Starting Grant, IMMOCAP, dr hab. inż. Krzysztof Fic, Politechnika Poznańska
Q&A
14:00 – 14:15ERC Consolidator Grant, OurMythicalChildhood, prof. dr hab. Katarzyna Marciniak, Uniwersytet Warszawski
Q&A
14:15 – 14:30ERC Advanced Grant, CepBin i ERC Synergy Grant, UniverScale, prof. dr hab. Grzegorz Pietrzyński, Centrum Astronomiczne im. Mikołaja Kopernika PAN
Q&A
14:30 – 14:40Podsumowanie spotkania, Magdalena Chomicka, Dział KPK, NCBR

.

Informacje o możliwościach w programie Horyzont Europa są dostępne na naszej stronie

Spotkanie odbędzie się online. Dostęp zostanie przesłany wyłącznie zapisanym uczestnikom

Rejestracja

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.