Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Webinarium: nowe partnerstwa planowane w ramach Klastra 4: Digital, Industry, Space

(Data i czas/Date & Time):
24/04/2024  11:30 - 14:00
(Miejsce/Location):
Spotkanie online
(Organizator/Organizer):
KPK/NCBR

 

W lipcu 2023 r. Komisja Europejska zaprezentowała Państwom Członkowskim 10 wybranych nowych partnerstw, które mają być uruchomione na drugą połowę programu Horyzont Europa. Pięć spośród proponowanych partnerstw będzie miało znaczący wpływ w kolejnych latach na tematy konkursów w ramach Klastra 4:

 • DIGITAL: Virtual Worlds
 • INDUSTRY: Innovative Materials For Eu (I’m For Eu), Raw Materials For The Green and Digital Transition, European Partnership on Textiles of the Future 
 • SPACE: European Partnership on Globally Competitive Space Systems

24 kwietnia br. zapraszamy na webinarium, podczas którego eksperci z Krajowego Punktu Kontaktowego NCBR, zajmujący się Klastrem 4, zaprezentują Państwu informacje związane z planowanymi nowymi partnerstwami.

 Agenda spotkania:

11.30 – 11.45    Powitanie gości i rozpoczęcie spotkania, Piotr Świerczyński, NCBR-KPK

11.45 – 12.00    Partnerstwa w klastrze 4 – zagadnienia ogólne (czym są partnerstwa, typy partnerstw, działania, znaczenie, itp.)

12.00 – 12.05    Pytania i odpowiedzi

12.05 – 12.25    Partnerstwo związane z DIGITAL: VIRTUAL WORLDS – EU Initiative on Web 4.0 and Virtual Worlds, Małgorzata Szołucha/ Weronika Gawęda, NCBR-KPK

12.25 – 12.30    Pytania i odpowiedzi

12.30 – 13.25    Partnerstwa związane z INDUSTRY: ADVACED MATERIALS FOR EU, RAW MATERIALS FOR THE GREEN AND DIGITAL TRANSITION, TEXTILES OF THE FUTURE – European Partnership on Textiles of the Future (or STEP2030 – Sustainable Textiles European Partnership), Jarosław Piekarski/ Małgorzata Kapica/ Elżbieta Pietrzykowska, NCBR-KPK

13.25 – 13.30    Pytania i odpowiedzi

13.30 – 13.50    Partnerstwo z obszaru SPACE: EUROPEAN PARTNERSHIP FOR GLOBALLY COMPETITIVE SPACE SYSTEMS, Piotr Świerczyński/ Maciej Sławiński, NCBR-KPK

13.50 – 13.55    Pytania i odpowiedzi

13.55 – 14.00    Podsumowanie i zamknięcie spotkania

 Ogólne informacje o planowanych partnerstwach

DIGITAL:
Partnerstwo VIRTUAL WORLDS
– proponowane partnerstwo dla Klastra 4, w szczególności w ramach tematów dla obszaru technologii cyfrowych. Będzie oddziaływać na tematy w kierunku badawczym DANE (Destynacja 3) oraz HUMAN (Destynacja 6).

Partnerstwo będzie miało na celu ukształtowanie nowej perspektywy dla wirtualnych światów, w tym metawersum, odzwierciedlając wizję Cyfrowej Dekady 2030 opartą na wspólnych europejskich wartościach, zasadach i interesach strategicznych: wirtualne światy i metawersum, które są otwarte, interoperacyjne, godne zaufania, bezpieczne, skoncentrowane na człowieku, chronią prywatność, szanują nasze prawodawstwo, sprzyjają włączeniu społecznemu i oferują możliwości dla wszystkich. Nacisk zostanie położony również na tworzenie możliwości biznesowych dla firm różnej wielkości oraz wartości dla ludzi.
Partnerstwo będzie wspierać B+R+I w następujących dziedzinach (przykłady):

 • VR/XR, czujniki, elektroniki drukowanej, optyki, w tym wyświetlaczy holograficznych, technologii zwiększających prywatność, technologii 3D, awatarów, narzędzi do opracowywania i testowania oraz integracji tych technologii;
 • Cyfrowe bliźniaki;
 • Opracowywanie rozwiązań i testowanie aplikacji w rzeczywistych środowiskach, w warunkach przemysłowych i społecznych, obejmujące w szczególności tematy innych Klastrów z filaru II Programu Horyoznt Europa:
  • Klaster 1: Zdrowie (Health)
  • Klaster 2. Kultura, Kreatywność i Społeczeństwo integracyjne (Culture, Creativity and Inclusive Society)
  • Klaster 5: Klimat, Energia i Transport
  • Klaster 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko

 

INDUSTRY

INNOVATIVE MATERIALS FOR EU (I’M FOR EU)

Partnerstwo na rzecz zaawansowanych materiałów koncentruje się na badaniach, rozwoju i absorpcji (integracja z innowacyjnymi produktami i technologiami) nowej generacji innowacyjnych materiałów „bezpiecznych i zrównoważonych z na etapie projektowania” dla gospodarki o obiegu zamkniętym.

Partnerstwo zgromadzi naukowców, programistów, wytwórców materiałów oraz użytkowników z przemysłu oraz otworzy perspektywę wdrożenia innowacyjnych technologii materiałowych w nowych, cyrkularnych łańcuchach wartości.

Partnerstwo będzie implementować Strategiczną Agendę Badawczą przygotowywaną przez inicjatywę AMI2030, partnera społecznościowego Partnerstwa (https://www.ami2030.eu/). Będzie to partnerstwo współprogramowane, realizowane poprzez konkursy publikowane w Programie Pracy Klastra 4 HE, o rocznym budżecie około 100 milionów Euro.

Partnerstwo będzie wspierać przyszły Inicjatywę Zaawansowane Materiały dla Przywództwa Przemysłowego, zapowiedzianą przez Komisję Europejską w komunikacie COM(2024)98 z 27 lutego 2024.

 

RAW MATERIALS FOR THE GREEN AND DIGITAL TRANSITION

Europejskie Partnerstwo na rzecz surowców mineralnych koncentruje się na minerałach i metalach, zwłaszcza o znaczeniu krytycznym i strategicznym. Zakres tematyczny obejmuje eksplorację, wydobycie, przetwarzanie, rafinację oraz recykling surowców mineralnych.

Partnerstwo posłuży jako narzędzie do koordynowania działań narodowych organizacji finansujących badania naukowe i innowacje, jak również jako instrument angażowania państw trzecich do wspólnych działań na rzecz surowców mineralnych.

Partnerstwo będzie partnerstwem współfinansowanym, realizowanym przez konsorcjum narodowych i regionalnych agencji finansujących badania naukowe i innowacje. Jest budowane w oparciu o realizowany ERAnet ERA.MIN, https://www.era-min.eu .

Oczekuje się, że Partnerstwo będzie dysponowało budżetem na poziomie 30 milionów euro rocznie.

Partnerstwo będzie instrumentem implementacji Aktu na rzecz Surowców Mineralnych (Critical Raw Materials Act COM/2023/165).

 

TEXTILES OF THE FUTURE

European Partnership on Textiles of the Future

Europejskie Partnerstwo na rzecz Tekstyliów Przyszłości ma na celu zwiększenie zdolności  innowacyjnych w ekosystemie tekstyliów poprzez wspieranie powstawania i wdrażania innowacyjnych rozwiązań zrównoważonych i cyrkularnych, zarówno o charakterze technologicznym jak i biznesowym. Partnerstwo będzie wspierać badania i rozwój implementujące rozszerzoną odpowiedzialność producenta w sektorze tekstyliów, jak również wspierać rozwiązania kreatywne umożliwiające wzrost sektora przy zmniejszonej ilości generowanych odpadów, jak również wspieranie technologii sortowania, ponownego użycia oraz recyklingu tekstyliów.

Partnerstwo będzie działać na rzecz cyfrowej transformacji ekosystemu tekstylnego w kierunku zrównoważonych, cyrkularnych  metod i procesów produkcji.

Partnerstwo na rzecz tekstyliów przyszłości będzie współzarządzane przez Europejską Platformę Technologiczną na rzecz Przyszłości Tekstyliów i Odzieży (Textile ETP, https://textile-platform.eu/), ze znaczącym udziałem EURATEX-u,  Europejskiej Konfederacji Odzieży i Tekstyliów, https://euratex.eu/, reprezentującej interesy europejskiego przemysłu tekstylno-odzieżowego na poziomie instytucji UE.

Przewiduje się powołanie tego Partnerstwa jako współprogramowanego.

 

SPACE
EUROPEAN PARTNERSHIP ON GLOBALLY COMPETITIVE SPACE SYSTEMS

W obliczu wyzwań stojących przed europejskim sektorem kosmicznym została podjęta inicjatywa utworzenia europejskiego partnerstwa na rzecz globalnie konkurencyjnych systemów kosmicznych. Założeniem tego partnerstwa jest skoordynowanie prac mających na celu określenie wytycznych i zaleceń dla programu ramowego Horyzont Europa (2021-2027) w zakresie strategicznych potrzeb w obszarze badań naukowych i innowacji sektora kosmicznego UE w celu wspierania jego konkurencyjności oraz wzmocnienia niezależnego dostępu i wykorzystania przestrzeni kosmicznej. Identyfikacja potrzeb w zakresie badań naukowych i innowacji będzie opierać się o komponenty Programu Kosmicznego Unii Europejskiej (Galileo, EGNOS, Copernicus, SSA i GOVSATCOM).

Wizja partnerstwa opiera się na następujących kierunkach działań:

 1. Wspieranie konkurencyjności systemów kosmicznych w celu utrzymania i dalszego wzmacniania zdolności Europy do tworzenia, rozwijania, obsługi i wykorzystywania konkurencyjnych najnowocześniejszych systemów kosmicznych, powiązanych usług i aplikacji oraz opracowywania nowych podejść systemowych, zapewniających swobodę działania i autonomię;
 2. Wzmocnienie dostępu do przestrzeni kosmicznej celem zapewnienia Europie utrzymania i poprawy autonomicznego, niezawodnego i opłacalnego dostępu do przestrzeni kosmicznej.

Ponadto założeniem partnerstwa jest promowanie synergii między sektorem kosmicznym a pozostałymi sektorami oraz między działaniami w obszarze usług cywilnych, a działaniami związanymi z bezpieczeństwem w przestrzeni kosmicznej. Jednocześnie partnerstwo będzie rekomendować określenie właściwych instrumentów do osiągania właściwych celów i pełnego wykorzystania możliwości finansowania w ramach programu „Horyzont Europa” i innych programów.

Zakres dziedzin wspieranych przez partnerstwo jest następujący:

 • Zwiększanie konkurencyjności kompleksowych systemów i powiązanych usług komunikacji satelitarnej i obserwacji Ziemi;
 • Nowe procesy przemysłowe i narzędzia produkcyjne;
 • Innowacje oparte na technologiach smart dla konkurencyjności środków wynoszenia;
 • Wspieranie i umożliwianie nowych rozwiązań w zakresie komercyjnego transportu kosmicznego

Serdecznie zapraszamy do dyskusji na temat nowych inicjatyw już 24 kwietnia!

Rejestracja/Registration

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.