Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Tematyka konkursowa 2022 w programie EDF (Europejski Fundusz Obronny) oraz w klastrze 3. – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa w programie Horyzont Europa – Spotkanie Informacyjne


Tematyka konkursowa 2022 w programie EDF (Europejski Fundusz Obronny) oraz w klastrze 3. - Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa w programie Horyzont Europa - Spotkanie InformacyjneSzanowni Państwo,

mamy przyjemność zaprosić Państwa do udziału w spotkaniu informacyjnym, dedykowanemu tematyce bieżących konkursów w ramach programu Europejski Fundusz Obronny (European Defence Fund – EDF) oraz klastra 3. – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa, w programie Horyzont Europa.

Spotkanie odbędzie się w dniu 14 lipca br. (czwartek), w formule on-line.

Organizatorami wydarzenia są: Dział Krajowego Punktu Kontaktowego w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju oraz Departament Innowacji w Ministerstwie Obrony Narodowej.

Europejski Fundusz Obronny (ang. European Defence Fund, EDF) to nowy program Unii Europejskiej służący finansowaniu wspólnych prac badawczych i rozwojowych w zakresie sprzętu wojskowego i technologii obronnych. W latach 2021-2027 budżet EDF wyniesie 7,95 mld EUR (w tym 2,65 mld EUR na badania naukowe oraz 5,30 mld EUR na prace rozwojowe).

W maju 2022 r. Komisja Europejska ogłosiła drugą edycję konkursów EDF.

Głównym celem EDF jest wzmacnianie konkurencyjności, efektywności i innowacyjności europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego w całej Unii Europejskiej.

Struktura Programu Ramowego Horyzont Europa opiera się na trzech filarach.

Klaster 3 – Bezpieczeństwo Cywilne na rzecz Społeczeństwa znajduje się z filarze II – Globalne wyzwania i europejska konkurencyjność przemysłowa. Budżet filaru II wynosi ponad 53 mld euro.

Główne cele to przede wszystkim mierzenie się z globalnymi wyzwaniami, zwiększenie konkurencyjności przemysłowej w Europie oraz dostarczanie najnowocześniejszych technologii.

Celem klastra 3., z budżetem 1,6 mld euro na lata 2021-2027, jest wspieranie realizacji priorytetów polityki UE związanych z bezpieczeństwem, w tym wyzwaniami i zagrożeniami takimi jak terroryzm i przestępczość, cyberbezpieczeństwo, a także ograniczeniem ryzyka związanego z klęskami żywiołowymi i katastrofami spowodowanymi przez człowieka.

Beneficjenci mają możliwość  aplikowania o dofinansowanie projektów na różnych poziomach gotowości technologicznej. Dofinansowanie to może sięgać od 1 do ponad 20 mln euro. Projekty są realizowane w konsorcjach międzynarodowych. Tematyka projektów musi odpowiadać na wyzwania określone w programach pracy (Work Programmes) poszczególnych konkursów.

Organizowane przez nas spotkanie ma na celu, przede wszystkim,  przybliżenie tematyki konkursów na rok 2022, omówimy zasady uczestnictwa w projektach, jak również podzielimy się doświadczeniami i praktycznymi wskazówkami z uczestnikami.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym szczególnym wydarzeniu!

AGENDA SPOTKANIA

Rejestracja/Registration

To wydarzenie jest już w całości zarezerwowane.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.