Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Dzień informacyjny – Misja Gleba w programie Horyzont Europa


 

Zapraszamy Państwa na wydarzenie dedykowane Misji Gleba (A Soil Deal for Europe). Podczas webinarium zaprezentujemy m.in. tematy konkursowe na 2024 rok. 

W panelu pt. “Polskie sukcesy” przedstawione zostaną dwa projekty koordynowane przez polskie jednostki , będą to:  

  • Projekt SPIN-FERT “Innovative practices, tools and products to boost soil fertility and peat substitution in horticultural crops” (projekt typu RIA, Multi Actor Approach), koordynatorem którego jest prof. Eligio Malusa z Instytutu Ogrodnictwa – PIB w Skierniewicach,  

Celem Projektu  SPIN-FERT jest pilna poprawa stanu gleby i produkcja beztorfowych podłoży uprawowych. W ramach projektu proces produkcji różnych biopochodnych i odpadowych produktów nawozowych zostanie zoptymalizowany w perspektywie gospodarki o obiegu zamkniętym. Zostaną one opracowane przy użyciu innowacyjnych protokołów, które zapewnią wysoce skuteczne biostymulatory i ulepszone właściwości kompostu. Zostaną one uzyskane poprzez dodanie specjalnie wyselekcjonowanych szczepów drobnoustrojów i sztucznych kwasów humusowych pochodzących z odpadów w celu poprawy ich właściwości i przydatności dla różnych roślin, w szczególności dla szkółkarstwa i przemysłu roślin doniczkowych. Wszystkie te innowacyjne produkty zostaną zatwierdzone w badaniach terenowych, z których większość zostanie przeprowadzona w gospodarstwach komercyjnych i szkółkach po procesie współdecyzji z rolnikami, a także zintegrowana z agronomicznymi praktykami zarządzania glebą w celu promowania przyjęcia praktyki. 

oraz: 

  • Projekt NBSOIL “Nature Based Solutions for Soil Management”, (CSA) koordynowany przez prof. Grzegorza Siebielca, reprezentującego Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – PIB w Puławach. 

 Celem NBSOIL jest zaprojektowanie atrakcyjnego i różnorodnego programu nauczania, który umożliwi doradcom glebowym wdrożenie wizji zdrowia gleby poprzez wprowadzanie praktyk opartych na naturze (NBS – Nature Based Solutions).  NBSOIL skupi się na 6 wielofunkcyjnych kategoriach praktyk w celu opracowania holistycznego podejścia do go­spodarowania gruntami i zdrowia gleby w pełni zgodnego z Globalnym Standardem IUCN dla NBS: nawozy orga­niczne z lokalnie dostępnych bioodpadów, rośliny okrywowe, paludikultury, dywersyfikacja lasów, bioremediacja oraz niebiesko-zielona infrastruktura na terenach miejskich i podmiejskich. 

 

Misja Gleba jest jedną z pięciu misji realizowanych w ramach unijnego programu badań i innowacji Horyzont Europa. Jej celem jest stworzenie 100 żywych laboratoriów i latarni morskich do 2030 r. w celu promowania zrównoważonego zarządzania gruntami i glebą na obszarach miejskich i wiejskich. 

Mission Implementation Plan określa 8 celów Misji Gleba: 

  1. Ograniczenie degradacji gruntów i pustynnienia
  2. Ochrona i zwiększanie zasobów węgla organicznego w glebie
  3. Zatrzymanie procesów zasklepiania gleby i zwiększenie ponownego wykorzystania gleb miejskich
  4. Zmniejszenie zanieczyszczenia gleby i jej odbudowa
  5. Zapobieganie erozji 
  6. Poprawa struktury gleby 
  7. Zmniejszenie globalnego wpływu UE na gleby 
  8. Zwiększenie wiedzy o glebie w państwach członkowskich

 Serdecznie zapraszamy do rejestracji i udziału w spotkaniu! 

Agenda spotkania

Rejestracja/Registration

Rezerwacje na to wydarzenie są już niedostępne.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.