Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Co warto wiedzieć o wynagrodzeniach w programie Horyzont Europa


Horyzont Europa zastąpił poprzedni Program Ramowy na rzecz badań i innowacji –  Horyzont 2020. Wraz z rozpoczęciem nowego programu następują pewne zmiany w odniesieniu do  zasad realizacji i rozliczania projektów. Nie są one zasadnicze, Horyzont Europa jest bowiem w przeważającej mierze kontynuacją zasad H2020. Jednak rozwiązania w odniesieniu do rozliczania kosztów osobowych uległy znaczącej modyfikacji, co w trakcie szkolenia postaramy się Państwu przedstawić.

Drugim tematem, który zostanie omówiony w kontekście wynagrodzeń jest proces wprowadzania przez polskie instytucje nowych regulaminów wynagradzania, które pozwolą na wypłacanie dodatkowych wynagrodzeń w projektach Horyzontu Europa.

Zachęcamy uczestników do zapoznania się przed szkoleniem z informacją MEiN na ten temat – PAKT, czyli „Premia dla AKTywnych”.

PLAN SZKOLENIA

13:00 – 13:45  Zasady naliczania i sprawozdawania kosztów osobowych w projektach programu Horyzont Europa z uwzględnieniem zmian w stosunku do Horyzontu 2020

13:45 – 14:15  Regulacja wynagrodzeń projektowych w polskich instytucjach w kontekście programu Horyzont Europa

14:15 – 14:45  Omówienie propozycji regulacji dot. dodatkowego wynagrodzenia projektowego przedstawionej przez MEiN w ramach PAKT-u

14:45 – 15:00 Q&A

Szkolenie poprowadzą eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego: Barbara Trammer i Bartosz Majewski.

Rejestracja/Registration

To wydarzenie jest już w całości zarezerwowane.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.