Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wspólne Centrum Badawcze bezpłatnie udostępnia swoje infrastruktury europejskim naukowcom

Przypominamy Państwu o trwających konkursach na bezpłatny dostęp do infrastruktury JRC. Cały czas otwarte są konkursy z nieprzerwanym naborem wniosków, do których mogą aplikować naukowcy z różnych organizacji sektora publicznego i prywatnego (MŚP, uczelni, instytutów i innych).

DOSTĘP DO INFRASTRUKTUR, CZYLI TRANSNATIONAL/VIRTUAL ACCESS

Konkursy Transnational i Virtual Access umożliwiają bezpłatny dostęp do najlepszych ośrodków badawczych w Europie.

Zasady:

 • możliwość wyjazdu do innego kraju (Transnational),
 • długość pobytu – od 1 tygodnia do 3 miesięcy,
 • projekt pokrywa koszty: badań, podróży, pobytu i dostępu do e-infrastruktury,
 • bezpłatne prowadzenie badań w najlepszych ośrodkach,
 • naukowcy/ badacze (na każdym etapie ich kariery) mogą zgłaszać się bezpośrednio do projektu udostępniającego infrastrukturę, w odpowiedzi na “Call for proposals

Jak znaleźć odpowiedni projekt?

Wszystkie projekty i otwarte konkursy

DOSTĘP DO INFRASTRUKTURY BADAWCZEJ WSPÓLNEGO CENTRUM BADAWCZEGO (JOINT RESEARCH CENTRE – JRC)

Cele:

 • rozpowszechnianie wiedzy i wyników badań,
 • wsparcie konkurencyjności aplikujących organizacji,
 • wzmocnienie współpracy między nauką i przemysłem,
 • szkolenie i podnoszenie kompetencji.

Jak to działa?

 • udostępnienie laboratoriów badawczych i innych obiektów naukowcom (z sektora akademickiego i nieakademickiego, publicznego i prywatnego),
 • osobne konkursy dot. poszczególnych obiektów infrastruktury,
 • aplikują organizacje (uczelnia, MŚP i inne), a nie indywidualni naukowcy
 • dostęp na podstawie konkursów ogłaszanych na stronie JRC.

Jak znaleźć odpowiedni konkurs?

Otwarte konkursy

ZAPRASZAMY DO APLIKOWANIA

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.