Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Wsparcie dla wniosków projektowych do konkursów klastra 4 Technologie Przemysłowe

Sieć NCP4Industry skupiająca Krajowe Punkty Kontaktowe Horyzontu Europa dla klastra 4 obszaru Technologie Przemysłowe organizuje Full Proposal Check (FPC) – wsparcie dla koordynatorów przygotowujących wnioski projektowe do konkursów klastra 4 z terminem składania wniosków 7 lutego 2024 r.

Lista tematów z konkursów 2024 objętych działaniem.

W ramach tych konsultacji koordynatorzy będą mieli możliwość przedyskutowania swoich propozycji oraz uzyskania opinii od doświadczonych ekspertów oceniających w konkursach Horyzontu Europa.

Działanie jest prowadzone poprzez dedykowany portal NCP4Industry, gdzie można znaleźć bliższe informacje oraz zgłosić wniosek projektowy do konsultacji.

Działanie to jest finansowane przez sieć NCP4Industry, i jest bezpłatne dla wnioskodawców.

Ważne daty:

Do 14 stycznia 2024 – zgłaszanie wniosków projektowych do konsultacji

17 stycznia 2024 – informacja zwrotna do koordynatorów o zakwalifikowaniu wniosku do konsultacji z ekspertami oceniającymi. Kwalifikacji dokonują Krajowe Punkty Kontaktowe.

23-26 stycznia 2024 – sesje online z ekspertami oceniającymi.

Na wszelkie pytania związane z tym działaniem odpowiedzą Małgorzata Kapica (malgorzata.kapica@ncbr.gov.pl) oraz Jarosław Piekarski (jaroslaw.piekarski@ncbr.gov.pl).

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.