Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Unia Europejska ośrodkiem czystych technologii produkcji i zielonych miejsc pracy

16 marca 2023 Komisja Europejska zaproponowała Net-Zero Industry Act (akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie), aby zwiększyć skalę czystych technologii produkcji w UE i upewnić się, że jest dobrze przygotowana do przejścia na źródła czystej energii. Inicjatywa ta została ogłoszona przez przewodniczącą Ursulę von der Leyen w ramach Planu Przemysłowego Zielonego Ładu. 

Celem dokumentu jest zapewnienie bardziej bezpiecznego i zrównoważonego systemu energetycznego Europy, stworzenie lepszych warunków do kreowania projektów o zerowej emisji produkcji w Europie i przyciąganie inwestycji, tak aby do 2030 r. ogólna unijna zdolność produkcyjna w zakresie strategicznych technologii o zerowej wartości netto zbliżyła się lub osiągnęła co najmniej 40% potrzeb Unii w zakresie wdrażania. Przyspieszy to postęp w realizacji unijnych celów klimatycznych i energetycznych na 2030 r. oraz przejście do neutralności klimatycznej, przy jednoczesnym zwiększeniu konkurencyjności unijnego przemysłu, tworzeniu wysokiej jakości miejsc pracy i wspieraniu wysiłków UE na rzecz uniezależnienia się od energii. 

Wraz z wnioskiem dotyczącym europejskiego aktu o surowcach krytycznych i reformą struktury rynku energii elektrycznej, akt w sprawie przemysłu neutralnego emisyjnie stworzą sprzyjające otoczenie regulacyjne dla przemysłu o zerowej emisji netto i dla konkurencyjności przemysłu europejskiego, służące zmniejszeniu zależności UE od wysoce skoncentrowanego importu i pomoc w zwiększeniu odporności europejskich łańcuchów dostaw czystej energii. 

Proponowane przepisy dotyczą technologii, które znacząco przyczynią się do dekarbonizacji. Należą do nich: energia fotowoltaiczna i słoneczna energia cieplna, lądowa energia wiatrowa i morska energia odnawialna, baterie i magazynowanie, pompy ciepła i energia geotermalna, elektrolizery i ogniwa paliwowe, biogaz/biometan, wychwytywanie, wykorzystanie i składowanie dwutlenku węgla oraz technologie sieciowe, zrównoważone technologie paliw alternatywnych, zaawansowane technologie produkcji energii z procesów jądrowych przy minimalnych stratach z cyklu paliwowego, małe reaktory modułowe i związane z nimi najlepsze w swojej klasie paliwa. Szczególne wsparcie otrzymają technologie strategiczne, neutralne emisyjnie, określone w załączniku do rozporządzenia. 

Więcej o proponowanym akcie.

Komisja zachęca do udziału w konsultacjach, które potrwają do 8 czerwca 2023 r.  

Więcej informacji o konsultacjach znajduje się tutaj. 

 

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.