Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

UE zainwestuje ponad 270 mln euro w badania nad bezpieczeństwem

  • Opublikowano: 17 maja 2021
  • Autor: redakcja

45 projektów wybrała do finansowania Komisja Europejska w ostatnim w Horyzoncie 2020 konkursie w obszarze Bezpieczne społeczeństwa. Nowe projekty otrzymają prawie 274 mln euro na badania nad sztuczną inteligencją i bezpieczeństwem, ochroną infrastruktury Europy, zwiększaniem odporności społeczeństw na katastrofy, zwalczaniem przestępczości i terroryzmu, zabezpieczaniem granic zewnętrznych, a także poprawą bezpieczeństwa cyfrowego i ochrony danych. W projektach będą uczestniczyć również polskie zespoły.

Przed upływem terminu składania aplikacji (27 sierpnia 2020 r.) wpłynęło 511 wniosków projektowych o łącznej wartości prawie 1,6 mld euro. Projekty odpowiadały na cztery tematy konkursowe:

  • Ochrona infrastruktury i ludzi w europejskich inteligentnych miastach
  • Bezpieczeństwo
  • Cyberbezpieczeństwo
  • Sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo.

Wśród zwycięskich projektów są:

STARLIGHT – celem projektu jest zwiększenie powszechnego zrozumienia przez organy ścigania roli sztucznej inteligencji dla wzmocnienia ich operacji i zapewnienia możliwości wykorzystania narzędzi i rozwiązań AI w pracy operacyjnej. Ponadto STARLIGHT ma zapewnić ochronę państwowych systemów AI poprzez odpowiednie podejście do prywatności i bezpieczeństwa na etapie projektowania, lepsze narzędzia i wiedzę w zakresie cyberbezpieczeństwa. Jednocześnie ma podnieść poziom wiedzy specjalistycznej i zdolności organów ścigania do zwalczania nadużyć sztucznej inteligencji (wspieranie przestępczości i terroryzmu), a także zwiększyć strategiczną autonomię UE w dziedzinie sztucznej inteligencji. Partnerem w tym projekcie jest ITTI Sp. z o.o.

VALKYRIES opracuje, zintegruje i zademonstruje zdolności umożliwiające natychmiastową i skoordynowaną reakcję w sytuacjach kryzysowych (w tym poszukiwanie i ratownictwo), w scenariuszach katastrof naturalnych / sprowokowanych z wieloma ofiarami, ze specjalnym zastosowaniem w przypadkach, w których kryzysem dotkniętych jest kilka regionów lub krajów, a tym samym wymagana jest większa interoperacyjność. Projekt zaproponuje zarówno stworzenie, jak i rozwój modułowej, interoperacyjnej, skalowalnej i bezpiecznej platformy, która umożliwi integrację między starszymi rozwiązaniami a nowymi technologiami.

Nadrzędnym celem projektu PREVENT PCP jest zwiększenie bezpieczeństwa w transporcie publicznym poprzez zakup innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Proponowane technologie zapewnią operatorom transportu publicznego rozwiązania zwiększające świadomość sytuacyjną w zakresie bezpieczeństwa poprzez: automatyczne wykrywanie potencjalnie niebezpiecznych przedmiotów pozostawionych bez nadzoru w infrastrukturze transportu publicznego; identyfikację i śledzenie sprawców oraz zaawansowany system zarządzania kryzysowego. Jednym z partnerów jest Polska Platforma Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

HoloZcan oferuje nowe narzędzie dla podmiotów zajmujących się bezpieczeństwem, zwłaszcza w dziedzinie autonomicznych możliwości wykrywania i reagowania. Projekt zwiększy możliwości wykrywania / pomiaru bioaerozolu (środowiskowego i wydychanego) poprzez opracowanie automatycznego i przenośnego systemu detekcji o wysokiej rozdzielczości i dużej przepustowości, umożliwiającego automatyczną klasyfikację patogenów i cząstek. HoloZcan opracowuje nowatorską mikroskopię holograficzną i technologię obrazowania do szybkiego i opłacalnego badania przesiewowego potencjalnych zagrożeń biologicznych i nieznanych, potencjalnie niebezpiecznych substancji, w połączeniu z metodami sztucznej inteligencji i uczeniem maszynowym. W badaniach będą brali udział naukowcy z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego.

Wybrane projekty otrzymały najwyższe noty w ocenie wzajemnej przeprowadzonej przez Europejską Agencję Wykonawczą ds. Badań Naukowych (REA) z pomocą ekspertów zewnętrznych.

Europejska Agencja Wykonawcza ds. Badań Naukowych zakończyła przygotowywanie i podpisywanie umów o granty z beneficjentami. Większość projektów rozpocznie się między majem a październikiem 2021 r. i potrwa od dwóch do pięciu lat.

(Źródło: Komisja Europejska)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.