Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Trwa nabór w konkursach wideningowych – skonsultuj z nami swój wniosek!

 • Opublikowano: 19 sierpnia 2021
 • Autor: redakcja

Pod koniec czerwca Komisja Europejska otworzyła pierwsze konkursy w programie Horyzont Europa. Są wśród nich konkursy tzw. wideningowe, mające na celu wyrównywanie poziomu doskonałości naukowej w poszczególnych krajach unijnych. Do rozdysponowania jest ponad 580 mln euro. Granty przeznaczone są przede wszystkim na rozwój doskonałości naukowej instytucji naukowo-badawczych.

Program Horyzont Europa zawiera komponent Szersze uczestnictwo i wzmacnianie Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Jego istotą jest pełne wykorzystanie potencjału naukowego Europy oraz zadbanie o to, by korzyści z gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach były szeroko rozpowszechnione we wszystkich krajach naszego kontynentu. Jest to istotne, ponieważ nierównomierny poziom doskonałości naukowej poszczególnych krajów hamuje rozwój Unii Europejskiej na drodze do pozycji światowego lidera w dziedzinie badań i innowacji. Instrumenty finansowe, które Komisja Europejska przewiduje w tym obszarze mają za zadanie przeciwdziałać dalszemu pogłębianiu się tych nierówności.

Konkursy

I tak na przykład Teaming for Excellence ma na celu utworzenie nowych (lub istotną modernizację istniejących) Centrów Doskonałości, mających siedzibę w państwach członkowskich/regionach mniej zaawansowanych, w zakresie badań i innowacji, poprzez mechanizm łączenia sił z wiodącymi instytucjami badawczymi w Europie. W pierwszym etapie wnioskodawcy opisują krótko koncepcję przyszłego Centrum. W drugim, składają kompletny wniosek projektowy zawierający m.in. informacje o źródłach finansowania komplementarnego, którego wysokość musi być równa co najmniej wartości projektu Teaming for Excellence finansowanego ze środków Komisji Europejskiej.

 • Okres realizacji projektu: 6 lat
 • Budżet konkursu: 180 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 8-15 mln euro
 • Termin składania wniosków: I etap – 5 października 2021; II etap – 8 września 2022 (dla konsorcjów, które otrzymały pozytywną ocenę w I etapie).

Z kolei Twinning dąży do znacznego wzmocnienia w określonej dziedzinie badań rozwijającej się instytucji poprzez możliwość wymiany personelu i doświadczeń z co najmniej dwiema instytucjami, które w tym obszarze mają wiodącą pozycję na poziomie międzynarodowym.

 • Okres realizacji projektu: 3 lata
 • Budżet konkursu: 149 mln euro
 • Budżet pojedynczego projektu: 0,8 do 1,5 mln euro
 • Termin składania wniosków: 18 stycznia 2022.

Natomiast Excellence Hubs – to inicjatywa mająca wzmacniać regionalną doskonałość w ekosystemach innowacji. Polega to na opracowaniu wspólnej strategii B+R+I, a także rozwój potencjału badawczo-innowacyjnego całego ekosystemu poprzez współpracę międzynarodową z innymi ekosystemami w krajach tzw. wideningowych (sieciowanie). Ekosystemy innowacji zakorzenione w danym miejscu to połączone ze sobą firmy, instytucje badawcze, organy rządowe i podmioty społeczne, które wzajemnie się wzmacniają w kontekście terytorialnym i wspólnie podnoszą poziom doskonałości innowacji w swojej strukturze regionalnej.

 • Okres realizacji projektu: 4 lata
 • Budżet konkursu: 50 mln euro
 • Otwarcie konkursu: 3 listopada 2021
 • Termin składania wniosków: 15 marca 2022.

W części Zreformowanie i usprawnienie europejskiego systemu badań naukowych i innowacji wnioskodawcy znajdą kilkadziesiąt konkursów tematycznych związanych z takimi zagadnieniami jak równość płci (gender equality), prowadzenie odpowiedzialnych badań naukowych i innowacji (Responsible Research and Innovation), otwartego dostępu do wyników prac badawczych (open science), etc. Szczegóły wszystkich otwartych konkursów znajdują się tutaj >>>

Eksperci Krajowego Punktu Kontaktowego w NCBR służą wieloaspektową pomocą polskim podmiotom, które chciałyby aplikować o środki w ramach programu Horyzont Europa. Zachęcamy do kontaktu wszystkich zainteresowanych!

Kontakt z ekspertami

Historie sukcesów polskich jednostek w konkursie Teaming for Excellence:

https://youtu.be/7no0XZqiUIE

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.