Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Rośnie zaangażowanie polskich ekspertów w program Horyzont Europa

Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Horyzontu Europa w 2024 roku kontynuuje rozpoczętą w 2023 roku kampanię pod nazwą „Zostań ekspertem Horyzontu Europa”, która ma na celu zachęcenie jak największej liczby Polaków do zarejestrowania się w bazie ekspertów Komisji Europejskiej.

Doświadczenie zyskiwane przez takich ekspertów przyczynia się do poprawy jakości wniosków projektowych składanych w programie ramowym Horyzont Europa. Jednocześnie praca w charakterze eksperta/ki to niepowtarzalna okazja, aby zgłębić tajniki programu ramowego oraz zdobyć umiejętności cenne w pracy badawczej.

Baza zarejestrowanych ekspertów Komisji Europejskiej

W drugiej połowie kwietnia 2023 roku, kiedy rozpoczynała się kampania informacyjna „Zostań ekspertem Horyzontu Europa”, całkowita liczba ekspertów zarejestrowanych w bazie Komisji Europejskiej (KE) wynosiła 237 154 osoby. Obecnie, w lutym 2024 roku, dane KE wskazują, że jest ich 250 928. Nastąpił przyrost o 13 774 osoby (5,81%). Wśród ekspertów dominują mężczyźni (66% zarejestrowanych).

Kolejność państw z największą liczbą ekspertów w bazie pozostaje niezmienna od kwietnia 2023 roku. W tym rankingu Polska plasuje się na dziewiątym miejscu.

 Eksperci według narodowościEksperci w bazie

kwiecień 2023

Eksperci w bazie

luty 2024

WzrostWzrost

w %

Ogółem237154250928137745,81
1Włochy309483254715995,17
2Hiszpania269662832313575,03
3Niemcy19517204449274,75
 
9Polska934599746296,73

W okresie od kwietnia 2023 roku do lutego 2024 roku liczba ekspertów z Polski wzrosła z 9345 do 9974 osób, a zatem o 6,73%. Jest to wyższy wynik niż ogólny procentowy wzrost liczby ekspertów w całej bazie, który wynosi 5,81%; przewyższa on również tempo przyrostu liczby ekspertów we Włoszech. Wśród polskich ekspertów 40% stanowią kobiety. Dominują osoby z sektora szkolnictwa wyższego i średniego (40,8%), relatywnie mniej – w porównaniu do wyników dla całej bazy – jest ekspertów z przedsiębiorstw (17,4%) oraz z podmiotów publicznych (10,8%). Te dane nie uległy zasadniczym zmianom od kwietnia 2023 roku.

Eksperci zakontraktowani przez Komisję Europejską w latach 2021-2024

Komisja Europejska podpisuje kontrakt na wykonanie konkretnych zadań z wybranymi ekspertami z bazy proponując im udział w ocenie wniosków oraz monitoringu realizacji projektów. Obecnie ogólna liczba ekspertów zakontraktowanych w latach 2021-2024 to 61 378. Ta liczba jest znacząco wyższa niż w kwietniu ubiegłego roku – wówczas od 2021 roku zakontraktowanych zostało 43 496 ekspertów.

Poniższa tabela pokazuje wzrost liczby ekspertów zakontraktowanych z poszczególnych państw.

 Eksperci według narodowościEksperci zakontraktowaniKobietyMężczyźniEksperci zakontraktowaniKobietyMężczyźniWzrostWzrost

w %

kwiecień 2023luty 2024
Ogółem43 49645,64%54,36%61 37845,53%54,47%17 88241,11%
1Włochy4 88646,44%53,56%6 99845,74%54,26%2 11243,23%
2Hiszpania4 27650,54%49,46%5 99250,30%49,70%1 71640,13%
3Niemcy3 52136,04%63,96%5 08335,22%64,78%1 56244,36%
7Polska2 23554,32%45,68%3 14454,71%45,29%90940,67%

W analizowanym okresie nastąpił wzrost o 909 ekspertów zakontraktowanych z Polski, czyli blisko o 41% więcej w stosunku do kwietnia 2023 roku. Dane pokazują też, że Komisja Europejska częściej podpisuje kontrakty z polskimi ekspertkami niż ekspertami.

Warto zauważyć również, że w Polsce najwięcej zakontraktowanych ekspertów pochodzi z podmiotów szkolnictwa wyższego i średniego (43,1%), zaś znacznie niższy jest odsetek ekspertów z sektora podmiotów badawczych (19,5%) oraz prywatnych (19,4%). Od kwietnia 2023 roku te liczby ulegają jedynie niewielkim, nieistotnym statystycznie wahaniom.

W świetle przedstawionych statystyk można stwierdzić, że zaangażowanie polskich ekspertów w program Horyzont Europa jest coraz większe. Ich wkład nie tylko potwierdza wysoki poziom wiedzy, doświadczenia i umiejętności, ale także stanowi dobry prognostyk dla zwiększania udziału polskich grantobiorców w Horyzoncie Europa, gdyż wiedza nabywana przez ekspertów podczas procesów oceny przekłada się później na jakość składanych wniosków konkursowych.

Już 23 lutego 2024 roku Krajowy Punkt Kontaktowy organizuje kolejne szkolenie, podczas którego opowiemy, jak zostać ekspertem Horyzontu Europa i dlaczego naprawdę warto angażować się w ocenę i monitoring wniosków projektowych.

Rejestracja

Zapraszamy!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.