Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Program Pracy Euratomu na lata 2023-2025 już dostępny

Opublikowany 17 marca 2023 Program Pracy Euratom w zakresie badań i szkoleń na lata 2023-2025 dysponuje budżetem 132 mln euro.

Nowy program prac badawczych i szkoleniowych Euratomu zwiększa bezpieczeństwo dostaw energii do UE, zapewniając jednocześnie najwyższe standardy bezpieczeństwa. Program jeszcze bardziej wzmacnia współpracę z ukraińskimi jednostkami badawczymi i środowiskiem akademickim. Program badawczo-szkoleniowy Euratomu jest istotną częścią wysiłków Unii Europejskiej na rzecz utrzymania wiodącej pozycji technologicznej oraz promowania doskonałości w badaniach i innowacjach w dziedzinie jądrowej.

Większość badań i innowacji – energia termojądrowa, materiały jądrowe, gospodarka odpadami radioaktywnymi (EURAD) i ochrona przed promieniowaniem (PIANOFORTE) – będzie prowadzona w ramach współfinansowanych partnerstw europejskich. Ta nowa generacja partnerstw, obejmująca szerokie grono partnerów publicznych i prywatnych, powinna osiągnąć większy wpływ. To nowe podejście opiera się na dziesięcioletnich wysiłkach Komisji Europejskiej, państw członkowskich i zainteresowanych stron, zmierzających do zapewnienia bardziej zrównoważonych i sprzyjających włączeniu społecznemu badań, tworząc silniejsze powiązania między polityką unijną i krajową.

Oprócz partnerstw program wspiera inicjatywy i wspólne projekty w zakresie bezpieczeństwa jądrowego, edukacji i szkoleń, infrastruktury i komponentów przekrojowych, w tym cyrkularności.

Program Euratomu dąży również do synergii w zakresie medycznych zastosowań promieniowania jonizującego, w tym poprawy jakości i bezpieczeństwa takich zastosowań, jak określono w planie działania SAMIRA zgodnie z innymi działaniami w ramach programu Horyzont Europa oraz inicjatywami Komisji (Europe’s Beating Cancer Plan oraz Cancer Mission).

Program Euratomu aktywnie wspiera krótko- i długoterminowe badania i kompetencje w zakresie wykorzystania nauk i technologii jądrowych w kontekście transformacji energetycznej i wysiłków UE na rzecz dekarbonizacji gospodarki do 2050 r.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.