Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Cel

Europa nie wykorzystuje w pełni swojego potencjału badawczego, w szczególności w mniej rozwiniętych regionach oddalonych od europejskich centrów rozwoju naukowego i przemysłowego. Celem działań jest pobudzenie wykorzystania pełnego potencjału badawczego rozszerzonej Unii poprzez otworzenie i rozwój istniejących Centrów Doskonałości w regionach konwergencji i najbardziej oddalonych regionach UE oraz pomoc w zwiększeniu możliwości efektywnego uczestnictwa naukowców w działalności badawczej na poziomie wspólnotowym. Działania powstały na bazie doświadczeń 5PR (Centra Doskonałości) oraz 6PR (projekty Marie Curie typu Transfer of Knowledge). Do regionów konwergencji zaliczane są wszystkie nowe państwa członkowskie UE.

Działania

 • Podnoszenie potencjału badawczego w regionach konwergencji w wyniku realizacji 3-letnich projektów dotyczących obszarów 7PR, w ramach których instytucje mogą planować następujące działania:
  • wzajemną wymianę personelu naukowo-badawczego między wybranymi instytucjami w regionach konwergencji i jedną lub więcej organizacjami partnerskimi w krajach UE. Pracownicy z regionów konwergencji mają obowiązek powrócić do swojej jednostki macierzystej;
  • rekrutację doświadczonych naukowców oraz menedżerów, z uwzględnieniem osób, które opuściły dany region:
   • zakup i rozbudowę sprzętu badawczego;
   • organizację regionalnych, krajowych i międzynarodowych warsztatów i konferencji ułatwiających transfer wiedzy w których mogą brać udział pracownicy danych instytucji oraz zaproszeni goście; udział pracowników centrów w międzynarodowych konferencjach i kursach szkoleniowych;
   • organizację różnych działań mających na celu promocję danej instytucji.
 • Mechanizmy oceniające”: każdy ośrodek badawczy w regionach konwergencji, bez względu na to czy otrzymał czy też nie fundusze w ramach poprzedniego działania będzie mógł uzyskać ocenę ogólnej jakości prowadzonych badań i poziomu infrastruktury badawczej dokonaną przez międzynarodowych, niezależnych ekspertów.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.