Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Obszary tematyczne związane z GOZ w Horyzoncie Europa – konkursy 2022

Zmiana klimatu i degradacja środowiska stanowią poważne zagrożenie dla Europy i świata. Aby sprostać tym wyzwaniom powstał plan działania Europejski Zielony Ład. Jedynym z jego fundamentów są gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i biogospodarka, czyli nowe, zrównoważone i przyjazne środowisku cykle produkcyjne. Zachęcamy do zapoznania się z zestawieniem aktualnych konkursów w programie Horyzont Europa, dotyczących tych obszarów.

Wizja działań dla Europy, którą odzwierciedla program Horyzont Europa, jest oparta na prostym fundamencie – zrównoważona, sprawiedliwa i dostatnia przyszłość dla ludzi oraz planety w oparciu o europejskie wartości, a ma zostać osiągnięta poprzez:

 • przeciwdziałanie zmianie klimatu (35% celu budżetowego),
 • pomoc w osiąganiu celów zrównoważonego rozwoju,
 • zwiększenie unijnej konkurencyjności i wzrostu gospodarczego.

Odpowiedzią Europy na potrzebę zmian jest Europejski Zielony Ład, który jest nie tylko nową polityką UE, ale nową strategią wzrostu gospodarczego Unii Europejskiej. Cele są ambitne:

 • transformacja gospodarki UE z myślą o zrównoważonej przyszłości,
 • całkowita neutralność klimatyczna Europy od 2050 roku.

Jednocześnie Europejski Zielony Ład jest wspierany przez szereg polityk i strategii tematycznych UE. Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) i biogospodarka, jako jeden z priorytetów polityki gospodarczej KE opiera się na następujących dokumentach strategicznych:

Priorytetowe łańcuchy wartości w koncepcji GOZ ustalone przez KE to:

 • elektronika i technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),
 • baterie i pojazdy,
 • opakowania,
 • tworzywa sztuczne,
 • tekstylia,
 • konstrukcje i budynki,
 • żywność, woda i składniki odżywcze,
 • biomasa i bioprodukty.

W pewnym uproszczeniu, działania na rzecz GOZ prowadzone są dwutorowo:

 • domykanie luk, minimalizacja ilości odpadów i zawracanie surowca,
 • tworzenie nowych łańcuchów wartości.

Motorem powyższych zmian w zakresie B+R+I jest Program Ramowy Horyzont Europa, który wspiera zarówno domykanie luk w inżynierii procesów technologicznych (poziom przedsiębiorstwa) jak i rozwiązania systemowe na dużą skalę (całe łańcuchy wartości: producent – konsument – producent) oraz regionalne projekty demonstracyjne. Koncentruje się na ważnych strumieniach materiałów i sektorach wskazanych w planie działania, w tym na tworzywach sztucznych, budownictwie, elektronice i tekstyliach. Równorzędnie rozwijany jest sektor biogospodarki o obiegu zamkniętym (biomasa – produkt – proces – market uptake), który ma stanowić realną alternatywę dla gospodarki opartej na surowcach kopalnych.

Tematy konkursów na 2022 rok, wraz z terminami zamknięcia naboru wniosków można pobrać tutaj: GOZ konkursy 2022 w HEU.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na portalu Funding & tender opportunities. Oprócz listy otwartych tematów konkursowych można także wykorzystać jego możliwości  do znalezienia partnerów do projektów (find partners for your project)

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.