Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nowy międzynarodowy konkurs w ramach partnerstwa ERA4Health: NutriBrain

W ramach partnerstwa ERA4Health 3 listopada 2023 r. otwarty został międzynarodowy konkurs pt. „Modulation of brain ageing through nutrition and healthy lifestyle” (NutriBrain). Wstępne wnioski można składać do 15 stycznia, a wnioski pełne – do 27 maja 2024.

Partnerstwo ERA4HEALTH jest kontynuacją programów typu ERA-NET (m. in. ERA CVD i HDHL) w nowej perspektywie finansowej Horyzont Europa. Program angażuje 31 instytucji z 23 państw we współpracy, której celem jest stworzenie warunków do rozwoju, wymiany wiedzy i doświadczeń oraz integracji źródeł finansowania badań w obszarze zdrowia w krajach partnerskich.

Zakres tematyczny

Konkurs obejmuje tematy szeroko związane z zaburzeniami poznawczymi związanymi ze starzeniem się mózgu oraz koncepcjami rozwoju skutecznych strategii i rozwiązań mających na celu wsparcie i poprawę zdrowia mózgu.

Szczegółowe informacje o zakresie tematycznym konkursu znajdują się w ogłoszeniu konkursu Era4Health NutriBrain.

Dla kogo

Wnioskodawcami w konkursie mogą być organizacje badawcze, mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa oraz grupy podmiotów.

Na co

Zarówno organizacje badawcze, jak i przedsiębiorcy, mogą otrzymać środki na sfinansowanie badań przemysłowych i prac rozwojowych.

Budżet konkursu

Na dofinansowanie udziału polskich podmiotów w projektach wyłonionych w ramach konkursu NCBR przeznaczyło budżet w wysokości 1 250 000 euro. Maksymalny budżet pojedynczego projektu nie może przekroczyć 400 000 euro, niezależnie od liczby partnerów z Polski w tym projekcie.

Harmonogram konkursu

  • Termin składania wniosków wstępnych (pre-proposal): 15 stycznia 2024, 16:00 CET
  • Termin składania wniosków pełnych (full proposal): 27 maja 2024, 16:00 CET
  • Wyniki konkursu: listopad 2024

Serdecznie zachęcamy do udziału!

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.