Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

New European Bauhaus Prizes 2022 – otwarty nabór do drugiej edycji konkursu

18 stycznia 2022 r. ogłoszono kolejny konkurs inicjatywy New European Bauhaus. Nagrody mają doceniać wartości Nowego Europejskiego Bauhausu: zrównoważonego rozwoju, integracji i estetyki. Zwycięzcy otrzymają od 10 do 30 tys. euro. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r.

Nagrody New European Bauhaus Prizes 2022 mają doceniać piękne, zrównoważone i integracyjne osiągnięcia oraz wspierać młodsze pokolenie w rozwijaniu koncepcji i pomysłów.  Nagrody zostaną przyznane w czterech kategoriach, które odzwierciedlają tematyczne osie transformacji określone podczas fazy współprojektowania Nowego Europejskiego Bauhausu i są inspirowane poglądami i doświadczeniami tysięcy obywateli i organizacji UE.

Swoje projekty można zgłaszać w ramach czterech obszarów:

  1. Powrót do natury – projekty, które zbliżają jednostki i społeczności do natury, przyczyniają się do rewitalizacji naturalnych ekosystemów i zapobiegają utracie bioróżnorodności lub skłaniają do ponownego rozważenia ich relacji z naturą w perspektywie skoncentrowanej na życiu jako alternatywy dla perspektywy skoncentrowanej na człowieku.
  2. Odzyskanie poczucia przynależności – projekty, które przyczyniają się do budowania poczucia przynależności, „ducha” lub „znaczenia” miejsc, społeczności (w których jednostki należą do grupy) lub dóbr i w ramach których docenia się różnorodność.
  3. Nadanie priorytetu miejscom i ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują – projekty, które przyczyniają się do zaspokajania potrzeb terytoriów, społeczności i jednostek wymagających szczególnej i pilnej uwagi ze względu na specyficzne cechy ekonomiczne, społeczne lub fizyczne
  4. Kształtowanie ekosystemu przemysłowego o obiegu zamkniętym i wspieranie myślenia w kategoriach cyklu życia produktu  – projekty, które przyczyniają się do transformacji ekosystemów przemysłowych w kierunku bardziej zrównoważonych praktyk zgodnych z zasadą obiegu zamkniętego, z uwzględnieniem odpowiednich aspektów społecznych.

W każdej z kategorii przebiegają równolegle dwa wątki konkursowe dla kategorii wiekowych (do i od 30 lat) dla istniejących i zakończonych projektów, sfinalizowanych w ciągu ostatnich dwóch lat (starsze projekty nie kwalifikują się):

  • New European Bauhaus Awards – Zwycięzcy otrzymają 30 000 euro i pakiet komunikacyjny, zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 20 000 euro i pakiet komunikacyjny.
  • New European Bauhaus Rising Stars –  Zwycięzcy otrzymają 15 000 euro i pakiet komunikacyjny, zdobywcy drugiego miejsca otrzymają 10 000 euro i pakiet komunikacyjny.

O nagrody mogą ubiegać się zarówno obywatele UE, jak i spoza UE, o ile ich koncepcja, pomysł lub projekt jest faktycznie opracowany i/lub fizycznie zlokalizowany w UE. Możliwe są również wnioski składane przez konsorcjum, z tymi samymi kryteriami, co w przypadku projektów unijnych.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2022 r. godz. 19:00 CET .

Więcej informacji na temat różnych kategorii nagród oraz kontakt dostępne na stronie NEB.

Podręcznik dla wnioskodawców [PL]

Nowy Europejski Bauhaus (New European Bauhaus – NEB) jest horyzontalnym projektem ekologiczno-gospodarczo-kulturalny, zainicjowanym przez Ursulę von der Leyen, Przewodniczącą Komisji Europejskiej. Program ma wspierać dążenia do neutralności dla klimatu w Europie do 2050 r.

Komisja Europejska przeznaczyła w latach 2021-2022 85 mln euro na finansowanie projektów w ramach Nowego Europejskiego Bauhausu. Finansowanie pochodzi z różnych programów UE, takich jak program w zakresie badań i innowacji Horyzont Europa (zwłaszcza misje HE), program LIFE na rzecz środowiska i klimatu oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.

W ramach działań powstanie także laboratorium Nowego Europejskiego Bauhausu, czyli ośrodek analityczno-projektowy, w którym będą wspólnie opracowywane prototypy, testowane narzędzia oraz przygotowywane rozwiązania i zalecenia w dziedzinie polityki.

Od stycznia 2022 r. punktem kontaktowym programu w Polsce jest Centrum Łukasiewicz.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.