Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Nagrody EU Sustainable Energy Awards 2021 także w kategorii kobiecej i młodzieżowej

  • Opublikowano: 11 czerwca 2021
  • Autor: redakcja

Dwie nowe kategorie tegorocznych nagród EUSEW Awards mają na celu wyróżnienie wybitnych pionierskich działań prowadzonych przez kobiety oraz działania realizowane przez młodych ludzi, które pomogą przyspieszyć przejście na czystą energię w Europie i przyczyniają się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu. Zgłoszenia do kategorii Woman in Energy i Young Energy Trailblazer należy składać do 2 lipca 2021 r.

Konkurs EU Sustainable Energy Awards (EUSEW Awards) ma na celu podkreślenie sukcesu zakończonych lub trwających projektów lub działań w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. W tym roku nagrody zostaną przyznane w kategoriach:

  • Engagement – Doceni działania o wysokim potencjale akceptacji społecznej, które inspirują i motywują obywateli do zmiany nawyków związanych z użytkowaniem energii.
  • Innovation – Uznanie wybitnych działań finansowanych przez UE, które pokazują oryginalną i innowacyjną  ścieżkę w kierunku przejścia na czystą energię.
  • Woman in Energy – Doceni wybitne działania podejmowane przez kobiety, które – powielone – pomogą przyspieszyć przejście na czystą energię w Europie i przyczynią się do osiągnięcia europejskich celów w zakresie energii i klimatu.
  • Young Energy Trailblazer – doceni wybitne działania realizowane przez młodych ludzi (poniżej 35 lat), które przyspieszają przejście na czystą energię w Europie i inspirują do ambitnych działań na rzecz klimatu i energii.

Termin zgłaszania się do kategorii Woman in Energy i Young Energy Trailblazer został przedłużony do 2 lipca 2021 r.

Aplikuj

Jury przyzna nagrody w dwóch kategoriach: Innowacja i Zaangażowanie. Specjalna Nagroda Obywatelska zostanie przyznana jednemu z finalistów z tych dwóch kategorii w drodze publicznego głosowania on-line. Publiczne głosowanie zadecyduje również o laureatach w kategoriach Woman in Energy i Young Energy Trailblazer.

Wszyscy zwycięzcy zostaną ogłoszeni podczas ceremonii wręczenia nagród, która odbędzie się w październiku 2021 roku.

Kryteria kwalifikowalności:

  • Organizacja i/lub osoba składająca wniosek, która prowadzi projekty musi mieć siedzibę w Unii Europejskiej, a działania muszą być realizowane na terenie Unii Europejskiej
  • Działania/projekty muszą być w toku lub zakończone po 30 czerwca 2020 r . Projekty, które są jeszcze na etapie planowania, nie kwalifikują się.
  • Do udziału w konkursie nie kwalifikują się projekty, które wcześniej znalazły się na liście finalistów EUSEW Awards. Organizacje lub osoby, które wcześniej znalazły się na krótkiej liście, kwalifikują się, jeśli przedstawią nowe działania/projekt.

Więcej informacji na ten temat na stronie EUSEW Awards 2021.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.