Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkursy 2023: 29 tematów w klastrze 1 Horyzontu Europa – Zdrowie

 • Opublikowano: 3 stycznia 2023
 • Autor: redakcja

12 stycznia 2023 r. Komisja planuje otwarcie naboru wniosków w nowych konkursach w ramach klastra 1 – Zdrowie. Wnioski będzie można składać do 13 kwietnia 2023. Zainteresowanych udziałem w bieżących konkursach zachęcamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

W 2023 roku uruchomionych zostanie 29 konkursów na kwotę 847 mln euro, łącznie w sześciu kierunkach badawczo-innowacyjnych:

Konkursy w kierunku badawczym Staying healthy in a rapidly changing society dotyczą:

 • „Srebrnego Ładu” – opieki zdrowotnej skoncentrowanej na pacjencie w regionach europejskich

Budżet: 40 mln euro.

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Living and working in a health-promoting environment dotyczą:

 • Zdrowia planetarnego: zrozumienia powiązań między degradacją środowiska a wpływem na zdrowie,
 • Działania na rzecz promocji zdrowia psychicznego i fizycznego w zmieniających się środowiskach pracy (miejsca pracy po pandemii),
 • Skutków zdrowotnych zaburzeń endokrynologicznych wywołanych przez substancje chemiczne,
 • Globalnej koordynacji badań nad ekspozomami.

Budżet: 103 mln euro.

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Tackling diseases and reducing disease burden dotyczą:

 • Nowego podejścia do opieki paliatywnej i opieki u schyłku życia nad pacjentami nienowotworowymi,
 • Interwencji w środowiskach miejskich w celu zmniejszenia ryzyka chorób niezakaźnych,
 • Gotowości i reakcji na pandemię: szerokiego spektrum leków przeciwwirusowych do leczenia chorób zakaźnych o potencjale epidemicznym,
 • Gotowości i reakcji na pandemię: koordynacji europejskich testów platformy adaptacyjnej i/lub dla sieci kohortowych,
 • Ustrukturyzowania badań nad zdrowiem mózgu w Europie,
 • Badania zależności między chorobami zakaźnymi i niezakaźnymi,
 • Gotowości i reakcji na pandemię: zrozumienia odporności wywołanej szczepionką,
 • Gotowości i reakcji na pandemię: immunogenności białek wirusowych o potencjale epidemicznym i pandemicznym,
 • Europejskiego Partnerstwa na rzecz rzadkich chorób.

Budżet: 274 mln euro.

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Termin składania wniosków w Europejskim Partnerstwie na rzecz rzadkich chorób: 19 września 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Ensuring access to innovative, sustainable and high-quality health care dotyczą:

 • Utrzymania dostępu do regularnych świadczeń zdrowotnych i opiekuńczych w przypadku transgranicznych sytuacji kryzysowych,
 • Odporności i dobrostanu psychicznego pracowników służby zdrowia,
 • Zrównoważonego środowiskowo i neutralnego dla klimatu systemu opieki zdrowotnej,
 • Europejskiego Partnerstwa na rzecz medycyny spersonalizowanej.

Budżet: 160 mln euro.

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Unlocking the full potential of new tools, technologies and digital solutions for a healthy society dotyczą:

 • Badań klinicznych skojarzonych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP),
 • Zintegrowanych, wieloskalowych modeli obliczeniowych patofizjologii pacjenta („wirtualne bliźniaki”) do spersonalizowanego zarządzania chorobami,
 • Integracji i wykorzystania danych rzeczywistych i badawczych związanych ze zdrowiem, w tym genomiki,
 • Wykorzystania potencjału analizy danych w czasie rzeczywistym i bezpiecznego przetwarzania danych w punkcie opieki,
 • Gotowości i reagowania na pandemię: wyrobów do diagnostyki in vitro w celu zwalczania transgranicznych zagrożeń zdrowia,
 • Opracowania znaku jakości i użyteczności danych dla europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS).

Budżet: 160 mln euro.

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Konkursy w kierunku badawczym Maintaining an innovative, sustainable and globally competitive health industry dotyczą:

 • Wspierania wdrażania innowacyjnej metodologii oceny technologii medycznych (HTA) i pogłębiania wiedzy specjalistycznej w zakresie HTA w całej UE,
 • Rozszerzenia europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej w celu poprawy interoperacyjności w europejskiej przestrzeni danych dotyczących zdrowia (EHDS),
 • Modelowania i symulacji w celu zaspokojenia potrzeb regulacyjnych w zakresie opracowywania leków sierocych i pediatrycznych,
 • Mapowania barier dla zastosowań klinicznych produktów leczniczych terapii zaawansowanej (ATMP),
 • Rozwoju i harmonizacji metodologii oceny cyfrowych technologii medycznych w Europie.

Budżet: 160 mln euro.

Termin składania wniosków: 13 kwietnia 2023.

Zainteresowanych udziałem w konkursach zachęcamy do udziału w Dniu Informacyjnym Horyzontu Europa, który organizujemy 12 stycznia 2023 w Warszawie.  

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.