Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Konkurs ERA NET Co-fund na projekty dot. rozwoju miast i obszarów zurbanizowanych

  • Opublikowano: 22 lutego 2021
  • Autor: redakcja

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią JPI Urban Europe ogłosiło konkurs na międzynarodowe projekty badawcze w ramach inicjatywy typu ERA-NET Co-fund pn. Urban Transformation Capacities (ENUTC), dotyczące obszarów tematycznych związanych z rozwojem współczesnych miast i obszarów zurbanizowanych. Wnioski skrócone należy składać do 15 kwietnia 2021 r.

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z co najmniej 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Zespoły mogą ubiegać się o finansowanie projektów w ramach trzech obszarów tematycznych:

  • Urban circular economies;
  • Community-based developments and urban innovation ecosystems;
  • Robust and resilient urban infrastructure and built environment.

W konkursie EN-UTC można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

Harmonogram konkursu:

  • Termin składania wniosków wspólnych skróconych (tzw. pre-proposals): 15 kwietnia 2021 r. (14:00 CET)
  • Zaproszenie do składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): czerwiec 2021 r.
  • Termin składania wniosków wspólnych pełnych (tzw. full proposals): 23 września 2021 r. (14:00 CET)
  • Termin składania wniosków krajowych: 30 września 2021 r.
  • Wyniki konkursu: grudzień 2021 r.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się na stronie Narodowego Centrum Nauki oraz na stronie sieci JPI Urban Europe.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.