Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Komisja Europejska zaakceptowała zasady w ramach PAKT (Premia dla AKTywnych)

Projekt PAKT został skonsultowany ze służbami Komisji Europejskiej. W efekcie tych konsultacji Komisja potwierdziła prawidłowość zasad przygotowanych przez MEiN w kontekście dostosowywania systemów wynagrodzeń w polskich instytucjach do wymagań regulacji Horyzontu Europa.

Zastosowanie opracowanych w PAK-cie zasad przy konstrukcji regulaminów wynagradzania jednostek będzie pozwalało na wypłacanie polskim beneficjentom podwyższonych wynagrodzeń ze środków unijnych przy realizacji projektów programu Horyzont Europa. Projekt PAKT został skonsultowany ze służbami Komisji co do zgodności z wytycznymi programu oraz przepisami finansowymi i audytowymi.

Wdrożenie nowych zasad opartych o PAKT jest o tyle istotne, iż podejście to będzie miało zastosowanie także w konkursach ogłaszanych przez NCBR czy FNP, w tym w ramach nowej perspektywy finansowej funduszy strukturalnych (FENG 2021-2027).

Wprowadzenie nowych regulacji w zakresie wynagradzania, przyniesie wiele korzyści nie tylko naukowcom ale także uczelniom i instytutom m.in.:

  • zapewnienie atrakcyjnych wynagrodzeń projektowych przełoży się na wzrost zainteresowania pracowników udziałem w projektach oraz ich pozyskiwaniem;
  • obiektywne i jasne kryteria wynagradzania, sprzyjają rozwojowi kariery pracowników oraz tworzeniu dobrej atmosfery w środowisku pracy;
  • stworzenie w instytucjach spójnego systemu wynagradzania w odniesieniu do projektów krajowych i międzynarodowych wpłynie na usprawnienie procesu rozliczania kosztów wynagrodzeń i odciążenie służb administracyjnych;
  • zwiększenie budżetów na wynagrodzenia przełoży się na wyższe kwoty kosztów pośrednich, które mogą być wykorzystane przez instytucje na koszty ogólne;
  • zaistnieje możliwość „zwolnienia” części wynagrodzenia projektowego wypłacanego z subwencji i przeznaczenia tych środków  zgodnie z potrzebami jednostki.

Dotychczasowe instrumenty wsparcia – „Premia na Horyzoncie” i „Premia na Horyzoncie 2” z założenia zostały przewidziane dla projektów w ramach Horyzont 2020 w związku z istniejącymi w tamtym programie ograniczeniami dotyczącymi wynagrodzeń osób uczestniczących w realizacji projektów. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami Ministerstwa, nie będą kontynuowane w projektach Horyzontu Europa.

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Biorąc pod uwagę możliwe pytania i wątpliwości dotyczące stosowania nowych rozwiązań, KPK w NCBR zorganizował 13 kwietnia 2022  webinarium, podczas którego nasi eksperci ds. finansowych i prawnych Barbara Trammer i Bartosz Majewski przybliżyli zasady nowych rozwiązań. Obejrzyj nagranie:

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.