Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Kluczowe elementy zwycięskich wniosków o podejściu wielopodmiotowym w klastrze 6 [Ankieta]

Zapraszamy do udziału w badaniu, które pozwoli zrozumieć, które czynniki są kluczowe w przygotowaniach  wniosków o podejściu wielopodmiotowym (Multi Actor Approach) w ramach Programu Ramowego Horyzont Europa. Ankieta jest otwarta do 17 grudnia 2023.

Badanie jest realizowane w ramach projektu PREMIERE. Skupia się ono na poprawie ogólnego zrozumienia czynników charakteryzujących pracę nad udanymi propozycjami projektów o podejściu wielopodmiotowym (MAA).

Wypełnienie ankiety trwa ok. 20 minut.

Wypełnij ankietę

Podejście wielopodmiotowe (MAA) jest obecnie wymogiem w przypadku około 40% zaproszeń do składania wniosków w ramach klastra 6: Żywność, biogospodarka, zasoby naturalne, rolnictwo i środowisko programu Horyzont Europa. MAA zakłada, że ​​konsorcjum projektowe musi składać się z różnych partnerów zaangażowanych w wielokierunkową wymianę: tych, którzy potrzebują rozwiązania swojego problemu (użytkownicy końcowi) i tych, którzy mogą zapewnić niezbędną praktyczną, naukową lub inną uzupełniającą wiedzę lub umiejętności do rozwiązania problemu. Wymaga to współpracy podmiotów posiadających różne, lecz uzupełniające się formy wiedzy i umiejętności.

Ankieta koncentruje się na doświadczeniach jako partnera projektu z MAA na etapie opracowywania wniosku. Przedstawia listę możliwych czynników związanych z opracowaniem propozycji projektu.

Ankieta jest anonimowa, a udzielone przez Państwa odpowiedzi zostaną wykorzystane wyłącznie w formie zbiorczej. Dane będą przechowywane zgodnie z najlepszymi praktykami zarządzania danymi.

Termin uzupełniania upływa 17 grudnia br.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.