Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

KE przedstawiła strategię dotyczącą zaawansowanych materiałów

Komisja Europejska przedstawiła kompleksową strategię mającą na celu wzmocnienie wiodącej pozycji przemysłowej Unii Europejskiej w dziedzinie zaawansowanych materiałów, wspomagających zarówno transformację ekologiczną, jak i cyfrową. Są w niej konkretne rozwiązania na rzecz  harmonizacji priorytetów w zakresie badań, innowacji oraz inwestycji w UE.

Zaawansowane materiały, czyli znacznie ulepszone w porównaniu do konwencjonalnych, zapewniają znaczną przewagę w wydajności lub posiadają specjalne funkcje. Mają one dziś fundamentalne znaczenie dla innowacji w energetyce, elektronice, budownictwie i mobilności. Oczekuje się, że zapotrzebowanie na zaawansowane materiały znacznie wzrośnie w nadchodzących latach, na przykład do produkcji energii odnawialnej, baterii, budynków o zerowej emisji, półprzewodników, leków i urządzeń medycznych, satelitów, wyrzutni kosmicznych, samolotów czy też sprzętu obronnego.

27 lutego 2024 r. Komisja Europejska przyjęła komunikat „Zaawansowane materiały dla wiodącej pozycji w przemyśle” (COM/2024/98), w którym została przedstawiona kompleksowa strategia mająca na celu wzmocnienie wiodącej pozycji przemysłowej Unii Europejskiej w dziedzinie zaawansowanych materiałów.

Strategia ma na celu wzmocnienie długoterminowej konkurencyjności UE, poprzez zapewnienie Wspólnocie stałej pozycji w zakresie nowych technologii materiałowych. Wspierane będą działania związane z rozwojem zaawansowanych materiałów, ich testowaniem i szybkim wdrażaniem. Strategia ta ma wzmacniać autonomię i bezpieczeństwo gospodarcze UE poprzez zmniejszenie zależności od krytycznych materiałów, ich zastąpienie lub recykling.

W ramach zaproponowanego pakietu działań UE ustanowi nowe partnerstwo publiczno-prywatne w ramach programu Horyzont Europa, którego celem będą inwestycje o wartości 500 mln euro w latach 2025-2027, przy czym co najmniej 250 mln euro będzie pochodzić ze źródeł prywatnych.

Pobierz ulotkę.

Więcej informacji w opublikowanym komunikacie.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.