Twoja przeglądarka nie obsługuje skryptów JavaScript - działanie strony jest mocno ograniczone.

Europejskie Ekosystemy Innowacji

Celem Europejskich ekosystemów innowacji (European Innovation Ecosystems – EIE) jest stworzenie bardziej połączonych i wydajnych ekosystemów innowacji w Europie, aby wspierać rozwój przedsiębiorstw, zachęcać do innowacji i stymulować współpracę między krajowymi, regionalnymi i lokalnymi podmiotami zajmującymi się innowacjami.

Europejskie ekosystemy innowacji będą działać na zasadzie komplementarności i synergii z Europejską Radą ds. Innowacji (EIC) i Europejskim Instytutem Innowacji i Technologii (EIT). EIE będą wspierać także działania innowacyjne w ramach pozostałych programów Horyzont Europa, a także inne unijne programy finansowania w celu poprawy ogólnego ekosystemu innowacji w Europie.

Łączny budżet EIE wynosi 0,5 mld euro.

Podstawowe obszary działania EIE:

  • Budowa wzajemnie połączonych ekosystemów innowacji w całej Europie, czerpiąc z dobrych doświadczeń ekosystemów krajowych, regionalnych i lokalnych oraz pozyskując nowe, słabiej reprezentowane podmioty i terytoria w celu realizacji wyzwań kluczowych dla społeczeństwa, m.in. w zakresie realizacji założeń Europejskiego Zielonego Ładu czy przemian cyfrowych i społecznych.
  • Wzmocnienie współdziałania ekosystemów innowacji, aby przyspieszyć zrównoważony rozwój biznesu o wysokiej wartości społecznej.
  • Wsparcie europejskie partnerstw na rzecz innowacyjnych MŚP.
  • Wsparcie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na rzecz ekosystemów innowacji i partnerstw międzyregionalnych.

Konkursy ogłaszane w ramach EIE adresowane są do szerokiego kręgu odbiorców. Większość konkursów zogniskowana jest wokół tematyki tworzenia, integracji oraz zwiększenia efektywności ekosystemów innowacji z różnych obszarów tematycznych, sektorowych oraz geograficznych. Szczególną rolę przypisuje się problematyce niwelowania tzw. innovation gap pomiędzy krajami i regionami o słabszym potencjale innowacyjności a mocniejszymi graczami.

O dofinansowanie mogą ubiegać się m.in.:

  • akceleratory, inkubatory przedsiębiorczości, stowarzyszenia skupiające innowacyjne firmy, centra transferu technologii, instytuty badawczo-naukowe
  • krajowe, regionalne i lokalne jednostki publiczne zajmujące się rozwojem przedsiębiorczości oraz innowacji
  • sektor „academia” (uczelnie)
  • przedsiębiorstwa: duże, MŚP, w tym startupy.
Konkursy

Pełny przegląd konkursów EIE znajduje się w Work Programme 2023-2024.

Korzystanie ze strony oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie, niektóre mogą być już zapisane w przeglądarce. Więcej informacji można znaleźć na stronie: polityka prywatności.